2016. szeptember 27., kedd

Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét


Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét. Eggyé válik a teremt-ő erejével, együtt rezdül a teremtéssel. Ő maga is azzá válik.
Érintése szíveket nyit, jelenléte gyógyírként hat.
Együttrezdül a természet ritmusával, Ő maga is azzá válik.
Jelenléte áldást hoz minden létezőre.
Az Aranyasszony a Szent Szellem energiáját hordozza magában és jeleníti meg. 

2016. szeptember 19., hétfő

Selyem- sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona

Feketéné Lendvai Katalin,- Selyem- sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona
selyemkép


Tündér Ilona a magyarok legszentebb női minősége, ÉG és FÖLD összekötője.
A Tündéreknek a Szeretet által volt varázserejük, a Teremtő végtelen szeretetét engedték át magukon.
Arany hajukat Nap Atyácska aranyszálból szőtte….(Lendvai Kati)

Tündér Ilona az, aki a mitológiánkban és archaikus népmesékben sokkal rejtélyesebb, mint bárki, illetve bármi más. Gyakran nagyon magasan helyezkedik el az Égi Hierarchiában (betöltve Nagyboldogasszony szerepkörét), de sok esetben ő is egyszerű boldogasszony, Időtlen Égi Asszony.
Ha „csak ennyi”, akkor a népmese hőse el is nyerheti a szerelmét, és következhet a különleges lakodalom, amelyről nehéz megállapítani, hogy az Égi vagy földi világban történik.
Az Égi vagy a földi világban? Tündér Ilona égi lény, de a régi korok magyarja – mint a népmesékben a legkisebb királyfi – elindul megkeresni. És meg is találta?
Megtalálhatta, mégpedig a Tündér Ilona kastélyában….
Ahova hogyan is jutott be?
Táltos paripa hátán….Mindenekelőtt arra kellett tehát képesnek lennie, hogy felismerje, megszelídítse, majd megülje a táltos paripát, aki a népmesében csak parazsat eszik, nem is ehetne semmi mást, hiszen ő is fényből való….
Hogyan tudta megülni a régi korok magyarja a fényből való táltos paripát? Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megülhesse.
Ez az „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…….
      Hogyan tudta megtalálni a Fénybe öltözött Asszonyát, a Tündér Ilonáját (a Beavatás Asszonyát) a régi korok magyar világában a beavatásra vállalkozó hős?
Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megtalálhassa.
Ez „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…..
(részlet Kocsis István- Szakrális szerelem című könyvéből.)

A magyar nőnek tündérré kellene válni, 
Tündér Ilonával azonosulva, 
akinek a párja mindig a Napisten hőse, 
a fény harcosa (pl. a parázs-nevű Páris, Szőlőszem királyfi, Szép Miklós, stb.) - aki pedig a magyar férfi eszménye kellene legyen, akivel azonosulhat.

Bővebb leírás: 
Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda: 


Tüzét megrakhatjuk, 
Négyszögire rakjuk,
Dícsérendő az Atya e világon!

Mely magas rutafa,
Ága elágazik,
A tengeren általhajladozik.

Selyem-sárhajú Magyar Ilonának,
Haján felül gyöngykoszorúja gyöngy.

Mely magas rutafa

Egyik ágán ülnek szép ifjú legények,
Másik ágán ülnek szép ifjú leányok.

Selyem-sárhajú Magyar Ilonának,
Haján felül gyöngykoszorúja gyöngy.2016. szeptember 12., hétfő

A HAZATÉRÉS

A HAZATÉRÉS
A nő, aki ősi, lényegi női minőségét éli, hívogat.
A férfit hívja, be a puha fészekbe. Haza.
A Szerelem megnyugtató, meleg, tápláló, életteli ölelésébe.
Hívogatni csak finoman, gyöngéden, ártatlan bájjal, nagylelkűen, kitárt karral, teljes bizalommal és odaadással lehet.
A sérülések ellen felhúzott védelem feladásával.
A hívogatás elfogadása bátorságot igényel. Férfierőt.
Hogy az ismeretlenen átkelve elfogadja az Ajándékot.
Hogy korlátait túllépje. Hogy a biztonságot jelentő határt elhagyja.
Hogy akarjon és merjen osztozni idejében és terében a Nővel, és megtapasztalni az Egységet.
És akkor, megérkezik.
A szerető Nő karjaiba, az Otthon melegébe.
Oda, ahová mindig vágyott és ahol most végre megpihenhet.
Hazatért.
(Seren Bertrand - ford. L.A.)


2016. szeptember 4., vasárnap

Albert Éva iparművész: Boldogasszony textil faliképek


A szégyen és az anyai gondoskodás összemosódása: a szülősített lányok tragédiája


Bethany Webster írása

Az anya és a kislánya közötti térnek egy olyan egyirányú csatornának kéne lennie, amin keresztül a támogatás következetesen az anyától a lány felé áramlik. Az ugye magától értetődő, hogy a kislányok teljes mértékben függnek az anyjuktól, mind fizikailag, mentálisan és érzelmileg. Ám az anya-seb egyik megjelenési formája épp az a gyakoran előforduló dinamika, amelyben helytelen módon az anya függ a lányától a mentális és érzelmi támogatás tekintetében. Ez a szerepcsere elképesztően káros a lány számára, hosszú távon kihat az önértékelésére, a magabizosságára, és arra, hogy mennyire érzi magát értékesnek. 
Alice Miller ezt “A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása” c. könyvében írja le. Az anya, amikor gyereke születik, tudattalanul úgy érezheti, hogy végre van valakije, aki feltétel nélkül szereti, és a gyereket azon szükségletei kielégítésére kezdi használni, amelyek a saját gyerekkorában hiányt szenvedtek
. Vagyis a gyerekre projektálja a saját anyját. Ez a lányt abba a lehetetlen helyzetbe hozza, hogy neki kell felelősnek lennie az anyja jóllétéért és boldogságáért.teljes írás itt olvasható:
http://inspira.blog.hu/2016/09/02/szulositett_lanyok


2016. szeptember 3., szombat

Ács Piroska: Női energiák


Magdalena Fénymesternő közvetítés: Szűznek Újholdja – a Nő misztériumának ébredése…„Szeretettel köszöntelek Benneteket az Újhold energiaterében, Napfivéreim és Holdnővéreim!
Beléptünk Mária hónapjába, a Szűz Újhold energiaterébe, és egy olyan csodálatos energiakapun kelhettek át, mely oly sok lélekajándékot tartogat számotokra. A 9. hónap, és így a 9-es szám az emberi élet fejlődésében valaminek a beteljesülését, a kiteljesedését, egy ciklusnak a végét jelenti, amikor megnyilvánulni készül az Új Élet. Szeptember hónap a szüret ideje is egyben, amikor munkátok gyümölcseit szüretelitek, majd a gyümölcs édes nedűjéből megjutalmazzátok magatokat. Fontos lenne, hogy a munka után a jutalom ne maradjon el…
Vajon hogyan jutalmazzátok magatokat egy-egy elvégzett munka után?
Ünneplitek-e Ti magatok saját magatokat?
Vigadtok-e az életben az életért, összegyűltök-e ünnepelni az életet?
Őseitek így tettek, és az ünneplést, a vigasságot, szomjazza a lélek, mert a lélek örömre született. Őseitek tudták ezt. Az ősi közösségek folyton folyvást ünnepeltek, ünnepelték az életet…
A változások idejében éltek, és az átmenet időszaka mindig fegyelmezett koncentrációt igényel. Ám a lélek forrásai kiapadnak, ha elmarad a mulatozás és a kacagás. Ezért érzik magukat oly sokan kiégettnek, kimerültnek lelkileg, mert sokan elfelejtették az ünneplés misztikumát, misztikus varázsát. Az ünnep misztériuma a zene, az ének és a tánc. Az ősi közösségek ismerték eme ezotériát (beavatás és a beavatottak misztériuma), avagy a zene és a tánc gyógyító és beavató energiáit. Szívetek magában hordozza eme ősi misztériumot, ezért olykor, ha meghall játok az ősi ritmust, mintha sejtjeitek egy másik dimenzióban táncra perdülnének. Ilyenkor talán belül érzitek testetek, lelketek ringatózását. Sejtjeitek, szívetek emlékeznek a tűz pattogására, a szél suttogására, a víz morajlására, és a föld dobjának ritmusára – ahogy a lélek a Hold fényében ünnepelt…
A Nap és a Hold. A Férfi és a Nő. A Szellem és a Lélek. A nappal szellemi energiái az alkotás, a teremtés, a működtetés, ám az éjjel a lélek energiái, a megpihenés és a feltöltődés. Az ősi közösségek nappal munkálkodtak, éjjel megpihentek, ünnepeltek, töltődtek. Mintha az éjjel misztériumát ellopták volna…
Ám a Mindenség áramlásában és hullámzásában, a kiáradásban és a befogadásban, kiegyenlítődnek az energiák, és éppen most történik az átfordulás. A létezésben mindig eljön az a pont, ahol átfordulás, megfordulás, polarizálódás, irányváltás történik. A kiáradás ciklusa megfordul, és jelenlétetekben, a jelen – létetekben, érzitek már a hívást, ahogy az Egy hív magába Benneteket, és minden létezőt. Az Egy lélegzik, kiteljesedik, majd belélegez, magába von, és ismét „Eggyé válás” - „Egybe ol vadás” történik. Ez a Minden Semmijének lélegzése (lélek – zése), a Létezés lélegzete (lélek – zete).
Amikor a befogadás ciklusába fordul a létezés, a befogadó energia-minőség, a Hold misztériuma kerül előtérbe. A Nap a kiáradás, a Hold a befogadás, a magába olvasztás. A Hold a női minőség princípiuma. Egyre több nő érzi és hallja szívében az ősi dob ritmusát, a Földanya szívének dobbanását. A női minőséghez tartozik a föld és a víz elem. Az Anyaföld, a Földanya, és víz, mint az érzelem szimbóluma. Az érzelem és a lélek szimbóluma a Hold. A Hold ciklusaihoz igazodik a víz áradása és visszahúzódása.
Látjátok hát, hogy minden mindennel összefügg?
A Nap kiáradásának ciklusa immáron kiteljesedett, és átfordul a Minden Semmijének, a Létezésnek a Lélegzete a befelé áramlásba, a „vissza a Mag-hoz” állapotba. Éppen átfordulás történik a Hold befogadásának ciklusába…
És a Holdnővérek, a Női Lélek, az Istennő - Ősanya ébred…
A Hold, a Nő, az Éjjel Királynőjének – a Tudatalatti, a Titkos Misztériumok Istennőjének Birodalmába lépünk be:
Nők ezrei érzik szívükben a hívást. Az Istennő - Ősanya szólítja Papnőit, hazahívja lányait…
A nők elszakadtak ősi egységüktől, ősi közösségüktől, egymástól. Intrika, viszály, ármány, féltékenység, versengés és bosszú árnyai kúsztak a nővérek és húgok Szent Hold-szövetségébe. Az Istennő – Ősanya hazahívja lányait, hogy ébressze lelkükben, szívükben, magjukban ama Szentséget, mely összefűzi és itt és most újrafűzi a Hold - Testvériséget. E Szentség a Szentlélek, mely Napfivérek és Holdnővérek misztikuma, a Szent Grálnak a misztériuma…
A Nő Szentsége, Grál - Kelyhe, a Méh, aki kiállt az ősi erőért, mely az övé, mely az Egyetlen és Örök Női Szentség. Holdnővéreim! Óvjátok és gyógyítsátok Méheteket, Kelyheteket! A Méh a Kehely, a Tulipán. A tulipán lágysága, bársonyossága, finomsága, a női lélek egyik eszenciája.
A Rózsa milliónyi szirma tündöklése és ragyogása a Nőiség Szent Kapujának, a Kapu (női nemi szerv) szimbóluma. A rózsa a beengedés, a belépés, a befogadás szimbóluma. (Sokszor ezért is ültetik a bejárat köré, futtatják rá a kapukra. Azt üzeni: „Légy üdvözölve vándor, ki hazatérsz!” Haza, mint a fészekbe, az otthonba, mindannyiunk Ősanya – Princípiumának anyai gondoskodó ölébe és keblére. Csodálatos szimbólum a rózsa: gyönyörűen virágzik, de olykor szúr is, attól függően, ki hogyan érinti, ki hogyan bánik vele, ki hogyan közelít felé&hel lip;
A Rózsa és a Tulipán, melynek titkos misztériumát őrzi a Mag népe. A Mag népe őrzi a Virágok Dalát, a Liliom tisztaságát, a Kamilla gyógyítását, és így tovább. A nőiség, a női lélek-minőség szimbóluma a virág, minden nő egy virágszál. A Mag népe eme titkot is őrzi, mikor közösségük női tagjait így becézik: „Virágszálam”…
A női lélek szimbóluma a virág az ősi misztikumok könyvtárában…
A hegy a férfi, a völgy a nő. A férfi magasra tör, a nő befogad és életet ad. A völgy a vándor oázisa, ahol a vándor a forrásból iszik, a kútból iszik, az élet forrásának, kútjának vízéből iszik. A hegy vándora a völgybe tér haza…
Eme ősi szakrális erőre ébrednek a nők: a Hold ezüstfénye bevilágítja lelküket, szívüket, és a Hold – papnők, Ízisz papnői, Athéné papnői, Afrodité papnői, és a többi csodálatos Istennő papnői felemelik fejüket, felnyitják belső-szemeiket, és immáron nem csak néznek, hanem látnak…
A nő megnyitja szívét a világnak, kitárja birodalmát, és a Hold ezüstfénye megtisztítja az emberiség több ezer éves ciklusát, tapasztalását. Megtisztul a félelem és a fájdalom, a Holdanya és Földanya könnyein keresztül érkezik az oltalom. Az Istennő - Ősanya lányai visszatérnek a Grál-energiába, tudatukat és szívüket visszakapcsolják a Méh-Magjába. Újra ébred a Méh Mag-energiája, ébred a Méh-tudat, tisztul, s úgy ragyog fénye a Méh-kristálynak.
A női lélek hazatér az Istennő-Ősanya szakrális szertartásainak energia-terébe, újra fűződnek régmúlt életek avatásai a nő fénytestébe. A nők fényteste kiragyog és árad, hogy békét, szeretet, kegyelmet és szelídséget hozzon a világnak. A nők megszelídítik a világot, szívük szeretete és békéje erre hivatott.
Holdnővérek százai, ezrei térnek vissza a Hold – testvériségbe, békébe és megnyugvásba teszik szívüket Holdanya (víz elem) és Földanya (föld elem) ölébe, keblére.
Én, Magdalena, avagy ahogy hívtok, Mária Magdolna, ismerem a Mag dalát, őrzöm a Krisztus-Nő titkát. Szívem kitárom, és hozzátok érkezem, fülébe súgom húgaimnak, nővéreimnek, testvéreimnek:
„Itt az idő, amire vártunk, eljő…”
Ébredjen hát Égnek és Földnek minden lánya, s keljetek útra, lelketek táncába! Keressétek a Hold és Föld Papnő testvéreiteket, nővéreiteket, húgaitokat, segítsétek és támogassátok, Anyák, lányaitokat!
Amikor a női szív átfordul a békébe és szeretetbe, legyőzhetetlen erő érkezik meg a Földre. Oly remény és fény gyúl a férfi és a nő szívében, mely legyőzhetetlen az örökké való létezésben…
Napfivérek és Holdnővérek, szeressétek egymást, mert amíg a férfi s a nő harcol, ellenáll egymásnak, hogyan is lehetne béke a világban?
Szeretlek Benneteket,
a Ti Mária Magdolnátok,
Magdalena…”
Közvetítette: Kristályfény33Álomnő vagy lábtörlő akarsz lenni egy kapcsolatban?

„Tanulj meg kommunikálni, drágám!”

Kitakarítjuk a házat, olajat cserélünk a kocsiban, lemossuk az ablaktáblákat, fogorvoshoz járunk. Amit meg lehet javítani, azt megjavítjuk. Miért olyan nehéz akkor a párkapcsolatot karbantartani? Pedig a kölcsönös, kapcsolatunkért vállalt munka érzelmi biztonságot, elégedettséget, és elkötelezettséget hoz. Ott ülünk a csúfosan megrogyott kommunikációs híd két ellentétes végén aztán egy idő után elfáradunk, elmegy a kedvünk, már nem harcolunk, és nem akarunk megjavítani semmit. Ideális volna soha nem elérni ezt az állapotot. Mégis a passzív emberpár szépen, lassan, módszeresen belesüpped a szürke közönybe, az érdektelen szerelmi semmittevésbe, kiengedik a kezükből az irányítást, és elkezdődik az „egymás mellett elvagyunk állapot” rezignáltsága.

teljes írás itt olvasható.
http://ferfiakklubja.hu/fk_magazin/az_fk_noi_tamogatoi_korebol/tanulj_meg_kommunikalni_dragam

Ne feledd, hogy egy nő vonzereje türelmében és sosem erőszakos rámenősségében rejlik


"Ne feledd, hogy egy nő vonzereje türelmében és sosem erőszakos rámenősségében rejlik. A férfin piócaként csüngő nőből hiányzik mindaz, ami vonzó lehet: a titokzatosság, a báj, és az erény.
Az igényes nő jelszava a kivárás, melyre csak az igazán érett lélek képes. Hisz nem éri be kevesebbel, csakis a számára tükörképet jelentő férfival." 
(Golden Dawn)


2016. augusztus 30., kedd

A megcsalás valódi okai férfiaknál – Ezért lépnek félre a férfiak – 1 rész

A megcsalás valódi okai férfiaknál – Ezért lépnek félre a férfiak – 1 rész 

Véleményem szerint, sok párkapcsolatban a szülőktől átvett, generációs mintákat működtetik. És itt nem a félrelépésre, a megcsalásra gondolok, hanem arra, hogy sok esetben egyik fél sem veszi észre, hogy miként nyilvánítja meg magát a párja felé, mert számukra az a minta a természetes, az elfogadott, azt másolták le a családból.  És ez Nőkre és Férfiakra egyaránt vonatkoztatható.
Anélkül, hogy a tudatában lennénk, képesek vagyunk lemásolni szüleink megnyilvánulásait, viselkedési formáit, esetlegesen még a házasságukat is, és aszerint a normák szerint élni az életünket ahogy Ők élték, mert ez a követendő minta, az az elfogadott számunkra....Aztán tudatosodásunk során rádöbbenünk, hogy ez koránt sem így van.

Úgy gondolom, hogy a tudatos önismeret mindenféleképpen kulcs ennek a problémának a megoldásához, melyben feltárjuk, hogy kik is vagyunk valójában, és mik azok minták melyek szerint működünk, és melyek azok amitől búcsút szeretnénk venni.
Ajánlatos szembenéznünk magunkkal, hogy egy adott helyzetre miként reagálunk.
Véleményem szerint nagy fontossága van az eredendő lényünkhöz való visszatalálásnak, (aki mentes a drámáktól, mindenféle színjátékoktól), mert ezáltal e
gy olyan mintát hozunk létre magunkban, melyben a magasabb tudatossági szint szerint nyilvánulunk meg. Ezáltal a Nő magából adódóan képes megadni a Férfinak azt amire szüksége van, és persze a Férfin is múlik, hogy mindezt 
tudja-e fogadni és visszaáramoltatni.
A Tudatos Nő, lelkisége által, saját magán keresztül képes emelni a a férjét, a párját, akivel együtt él, - képes rá, hogy a szeretet erejével maga körül egy békés világot teremtsen.

2016. augusztus 28., vasárnap

VALAKI FOGVA TARTJA A SZÍVEDET, ÉS ÍGY NEM TUDSZ NYITNI EGY ÚJ SZERELEMRE?Szerelmes vagy - legalábbis így érzed,így hiszed - de a szerelmed valahogyan nem tud kiteljesedni?
Talán észre sem vesz az, akiért így lángolsz, vagy észrevesz ugyan, de nem tart fontosnak téged, vagy épp még fontosnak is tart, de nem úgy és nem akkor, ahogyan azt te szeretnéd... a szerelmed így szinte ki- és beteljesületlen marad, és csak ábrándozol arról, hogy ez valaha változni fog.
Elhiszed, hogy ez egy különleges karmikus kapcsolódás, és azt is elhiteted magaddal - mélyen és még mélyebben beégetve a tudatodba - hogy ha akarnál se tudnál szabadulni, kilépni belőle. A kapcsolat se előre nem lép, se kilépni nem enged egy rejtélyes erő...
Fogoly lettél. Tele elfojtott vággyal, tele fájdalommal már, az öröm és élmények helyett. Eltemetted magadban jó mélyre a lelkesedést, a nyitottságot és a szeretetet is. Bezárultál egy kalitkába, melyet a sorsnak, karmának a számlájára, vagy rosszabb esetben a szeretett kedves kontójára vetítesz.
Teljes írás itt olvasható:
http://tundersziv.hu/blog/212-valaki-fogva-tartja-a-szivedet-es-igy-nem-tudsz-nyitni-egy-uj-szerelemre

(A kép forrása: miskolci harsona)

Apai kapcsolat oldása

Ha negatív érzelmi tölteted, meg nem oldott konfliktusod van az édesapáddal az pénzügyi gondokhoz vezethet az életedben. Ha nő vagy és édesapáddal van le nem rendezett konfliktusod akkor a férfiakkal való kapcsolat kialakításában lehetnek gondok. Ha pedig férfiként van az embernek az édesapjával problémája akkor az a saját férfiasságának megélésében, illetve más férfiakkal való kapcsolatban (főnökök, barátok, stb.) okozhat problémát.

A legfontosabb, hogy a kapcsolatainkat rendezzük ezen belül is elsősorban a szülőkkel való kapcsolatot. A szülőkkel való kapcsolaton akkor is lehet dolgozni, ha esetleg eltávoztak már közülünk vagy nem vagyunk velük beszélő viszonyban.

Szexualitás: “Híd a magasabb tudatossághoz”
A szexualitás legmélyén van egy frekvencia, amely elérhető, amelyet mindig kerestek, és amit nagyon sok ember félreért. Az orgazmus.
Az orgazmus eredeti rendeltetése eltorzult. Testetek elfelejtette a kozmikus orgazmust, amelyre képes, mert a társadalom hosszú évezredeken át azt táplálta belétek, hogy a szexualitás rossz dolog. Azért tanították ezt, hogy irányíthatók legyetek, és elzárjanak benneteket a nemiségen keresztül megvalósítható szabadságtól. A nemi élet az extázis frekvenciájával köt Össze, amely visszakapcsol titeket isteni forrásotokhoz és a tudáshoz.
A nemiséget a bolygón bűnnek bélyegezték, és ez a minősítés a sejtemléketekben megmaradt. Ez nem csak ebből az életciklusból ered; félreértelmezése és rossz célra használása sok ezer évre nyúlik vissza. Tisztáznotok kell a szexualitást övező negatív aspektusokat, és meg kell tapasztalnotok, meg kell vizsgálnotok, miként használhatjátok a szexuális energiát és a szexuális megnyilvánulást többdimenziós énetekben.
A test nemi részei az öröm sugárútjai. Olyan frekvenciákat teremtenek, amelyek gyógyítják és stimulálják a testet, és felrepítik a magasabb rendű spirituális énhez. Annyira félreértelmezik a nemiséget ezen a bolygón, hogy a két ember közötti nemi érintkezések elenyésző hányadában van jelen a spirituális kapcsolódás szándéka. A szexualitás szellemiséget hív életre, amely szabad, és úgy tekint magára mint teremtőre. Ennek ellenére a szexualitást nagyon kevesen használják hídként a tudatosság magasabb szintjeinek eléréséhez.
Sok emberrel beszéltünk, akik használják a fényt. Miután megtalálták a megfelelő partnert, egy monogám kapcsolatban a létezés nagyon magas síkjaira tudtak eljutni. A vibrációs állapot révén a monogámia egyre jobban működik már nagyon sok embernél. A több partnerrel fenntartott kapcsolatokban az ember hajlamos elfelejteni a becsületességet, és eltitkolni saját valóját: adsz egy kicsit itt, egy kicsit ott, mindenhol elhintve magjaidat. Jobb egy partnerrel kapcsolatban élni, ami persze nem jelenti azt, hogy mindörökre ugyanazzal a partnerrel kellene maradni. Légy lojális, őszinte, légy együtt azzal, akivel éppen élsz, és tarts ki mellette, ameddig csak lehet ! Ha ez az egész életet jelenti, az csodálatos. Fejezd be a kapcsolatot, ha eléritek azt a pontot, amikor már nem a kommunikációról és egymás szolgálatáról szól a viszony, és amikor érzed, hogy a kapcsolatnak nincs jövője ! Keress valaki mást, aki a saját vibrációdra rezonál !
Az igazán intim kapcsolatokban bizalom fejlődik ki. A legtöbb embernek problémát jelent, hogy megbízzon saját magában, mert nincs mintája a bizalomra. Egy kapcsolatban sokat tanulhatsz a bizalomról, mert a kapcsolat tükröt tart eléd. Megmutatja, amit saját szemszögedből nézve nem veszel észre. Külső képet tár eléd saját magadról, ha a szexualitás őszinte kommunikáció és intim kapcsolat, és nem magányt elűző szórakozás. Sokan használtátok a nemiséget az intimitás megteremtése helyett szórakozásként, és az intimitás elkerülésére. Buzogni kezd az energia, egymás szemébe néztek és elönt a forróság, izgalomba jöttök. Aztán ahelyett, hogy bensőségesen, spirituálisan felfedeznétek egymást, becsapjátok érzésközpontotok ajtaját, felhúzzátok a páncélt, és felszínes, pusztán genitális aktusra vagytok hajlandók. Túl ijesztő és komoly az egész test mélyebben fekvő ösvényeire merészkedni, és megkockáztatni a teljes spirituális egyesülést. A forró szex néha nagyszerű és jó érzés. Csak azt állítjuk, hogy van ennél több is. Sokkal több. És senki nem akadályoz meg az elérésében benneteket, csak saját magatok és a hiedelmetek, meg a félelem attól, hogy lebontsátok a határokat és falakat.
Félelmeitek java része abból ered, amit magatokkal és másokkal tettetek nemi életetekben. Szexuális történelmetek a lélek minden részére hatással van. Az egész testetekből hangosan és világosan sugárzik mindaz, amit a lelketek sugároz. Néha nem is akarjátok látni, mert túl fájdalmas, és elítélitek, mert azt hiszitek, hogy rossz. Hagyjátok abba az ítélkezést, nézzétek semleges szempontból azt, amit tettetek ! Mindegy, mit fedeztek fel, mindegy, milyen szégyenletesnek vagy bonyolultnak tűnik, mindegy, mennyi erőszak van benne. Adatgyűjtés és saját magatok megismerése volt a célotok, ez lebegjen a szemetek előtt.
A szexualitás frekvencia. Ez az, amit nem vettek el tőletek, bár a történelmetektől, emlékeitektől, önazonosságotoktól megfosztottak benneteket. Egyetlen utat hagytak meg, amelyen keresztül felfedezhetitek önmagatokat – a nemiséget. Ezt persze soha nem mondták nektek. Kicsit megdorgáljuk most az egyházat, ezért elnézést kérünk mindenkitől, aki valamelyik egyház tagja. Az egyház intézménye szervezetként jelent meg – a vallást és a spirituális fejlődést ellenőrző, munkahelyet, hierarchiát és klubot teremtő vállalkozásként. Nagyon kevés azon egyházaknak a száma, amelyek azért alakultak, hogy tudást adjanak át az embereknek. Ugye általában nem úgy gondolsz az egyházra, mint a tájékoztatás fórumára ? A tudást adó egyház az igazság vibrációján működik. A spirituális birodalmak a lét olyan területei, amelyektől az emberi test el van zárva. Mivel a nemiség révén az emberek visszaszerezhették volna emlékeiket, eljuthattak volna spirituális énjükhöz és szellemi alkotójukhoz, vagy megtalálhatták volna az előlük elzárt spirituális birodalmakba vezető utat, megjelentek az egyházak, és kihirdették, hogy a szexuális érintkezés csupán a nemzés eszköze. Azt tanították, hogy a szexuális érintkezés egyetlen célja és oka kicsi emberek nemzése.
A szexualitásról úgy beszéltek, mint valami nagyon rossz dologról. A nőknek azt mondták, hogy a nemi életet egyszerűen el kell tűrniük, ki kell szolgálniuk a férfiakat, és nincs beleszólásuk a gyermekszülés folyamatába. A nők elhitték ezt, s emiatt a mai napig azt hiszik, hogy nem tudják kontrollálni testük ezen részét. Pedig mindenki maga döntheti el, akar-e gyereket szülni vagy sem, és ezt mindenkinek tudnia kell. Egyáltalán nem olyan bonyolult, mint ahogy elhitették veletek. A döntés és a szándék hozza életedbe a tapasztalatokat. Eldöntheted, legyen-e gyermeked vagy sem. Ha az elmúlt néhány ezer évben a nő tudott volna erről, ha felfedezhette volna saját szexuális énjét a gyerekszüléstől való félelem nélkül, a férfiak és a nők talán rájöttek volna, hogy sokkal szabadabbak, mint ahogy elhitették velük.
A szeretet segíti elő a szexualitás legmagasabb rendű frekvenciájának felfedezését. Semmi köze a dolognak ahhoz, hogy homoszexuális vagy heteroszexuális kapcsolatról van szó. Két ember egymásnak örömet szerez, olyan módon, amely felszabadítja a tudatosság frekvenciáit. Sok eszmét elhittetek már arról, mi a helyes és mi a helytelen a nemiség kifejezésében.
Minden kapcsolat lényege a szeretet. Ha szeretsz és tisztelsz valakit, nem számít, milyen összetételű a sűrűséged. A szeretet vibrációja számít, és az, miként fedezed fel ezt a szeretetet, amely ideális esetben megteremtheti az ikerlángot alkotó férfi és női pólusok egyesülését.
A nemiséget ideális esetben az érzéseken keresztül lehet felfedezni. A harmadik és a negyedik csakra köt össze az érzelmi és a szerető énnel, amelyen át eljuthatsz spirituális énedhez. Spirituális éned a többdimenziós részed, amelyen keresztül egyidejűleg több formában létezel. Küldetésed és vállalásod, feladatod, hogy tudatában légy mindezen realitásoknak önmagad identitásában. Ha tudatában vagy az összes realitásnak, képes vagy ráhangolódni a különböző frekvenciákra. Emlékszel arra, hogy ki vagy, és megváltoztathatod ennek a világegyetemnek a vibrációs szintjét.
Szeretünk beszélni a szexualitásról, mert ez olyan titokzatos dolognak számít ezen a bolygón. Voltak misztériumiskolák, amelyek titokban tartották, hogy mire lehet felhasználni a nemiséget. Elektromágneses teremtések vagytok. Amikor fizikai kapcsolatba kerültök egy másik emberi lénnyel, elektromágneses frekvenciáitok egyesülnek. Ha az elektromágneses frekvencia a szeretet frekvenciáján egyesül, hihetetlen dolgok történnek.
Évezredekkel ezelőtt, amikor a bolygó egyes részein uralkodó jellegű volt a patriarchális szemlélet, eljött az Istennő energiája, és kapcsolatba lépett néhány emberrel. A nő tudott erejéről, intuíciójáról, érzésközpontjáról, kapcsolatáról és vágyáról, hogy életet teremtsen. Azt is tudta, hogy soha nem kell magzatot fogadnia magába, ha nem akarja.
A női energiának azonban vissza kellett vonulnia, hogy a patriarchális társadalom teljesen eluralkodjon, és előkészítse a Földet a mostani tudatváltásra. A női erőt, energiát és a nemiségről meglévő ismereteket tehát elfojtották. A modern időkben – az utóbbi kétezer évben – általánossá vált a bolygón, hogy a nők elhitték, semmi beleszólásuk nincs abba, hogy mikor szüljenek gyereket. A nemiség rossz és gusztustalan, a szex pedig csakis a házasság kötelékében gyakorolható és így tovább. Ez mind csak marketingprogram volt. A mai idők emberét a nemiségtől és annak kinyilvánításától még jobban elrettentő fogások az új vírusok: az AIDS, a herpesz és az összes többi hasonló betegség. Tele van velük az újság. Elolvasod és megrémülsz. Félsz kifejezni magad, félsz az ösztöneidtől, félsz a saját örömödtől. Érted ?
Mielőtt a DNS-t átrendezték volna, sok ember a szeretet általi elektromágneses kapcsolódás révén tudott bejutni a magasabb birodalmakba, és önmaga létráját megmászva elérte a bolygón kívüli frekvenciákat. Mintha felültek volna egy rakétára, amely kirepítette őket a valóság más rendszereibe. Ez volt az egyik legalaposabban elrejtett titok a bolygón.
Sok olyan emberrel beszéltünk, akiknek abszolút tökéletes szexuális élményeik voltak. Nem teszünk különbséget, és nem alkotunk ítéletet arról, ki kivel létesít kapcsolatot, ezt hangsúlyozzuk. Nektek is azt javasoljuk, hogy hagyjatok fel az ítélkezéssel. Régi programozás. Teljesen mindegy, hogy a másik nemmel, vagy a saját nemedhez tartozó emberrel létesítesz kapcsolatot. Két emberről van szó, akik a testek fizikai egyesülése révén egymásra találnak az egyesüléshez és a szerelem megtapasztalásához számukra legmegfelelőbb módon, mert szeretik egymást. Ha az emberi testek egyesüléséből hiányzik az egység és a szeretet, az ember kellemetlen tapasztalatként éli meg. Ez pedig a legkülönfélébb sérüléseket okozhatja a lélekben.
Meghagyták nektek a szexuális orgazmus megtapasztalásának frekvenciáját, hogy emlékezhessetek magasabb rendű identitásotokra. Amikor feltárul ez az energia vagy történelem, és megérted, ki vagy, saját többdimenziós éned sok testét fogod egyesíteni fizikai testedben. Ha teljes képet akarsz szerezni identitásod térhálózatáról, engedd, hogy a tizenkét szálas spirál felépítse magát testedben, és a fénykódolt szálak újrarendezhessék magukat. Ehhez a mentális testedet kell használnod, amely természetesen a fizikai testtel áll kapcsolatban. Az érzelmi test, amely a spirituális testhez kötődik, az a test, amelyet mindenki ki akar hagyni. Azt mondjátok: – Fejlődni szeretnék. Gyorsan akarok előre haladni, de anélkül, hogy végig kellene mennem az érzelmi központon.
Többdimenziós énetekkel az érzéseitek kötnek össze, és a legnagyobb zárlatok általában érzéseitekben vannak. Fogadd el, hogy “tananyagod” felszínre kerülésének oka van. A legtöbben szívesen eltemetnétek tananyagotokat, kidobnátok a szemétbe, mintha valami rondaság lenne, nem pedig ti magatok. Ez a tananyag saját identitásotok árnyékos része, amivel nem szerettek foglalkozni, amit nem akartok elfogadni.
Tudjuk, hogy néha, amikor valami felszínre kerül, ilyen szavakkal bélyegzitek meg: – Gyűlölöm ezt a részemet. Végezni akarok vele, a szőnyeg alá akarom söpörni és elfelejteni. – Mondunk valamit. A saját tananyagod – a dolgaid – az életed mércéi. Rajtuk keresztül tanulsz.
Önként vállaltad a mutációt, hogy fényt engedsz a testedbe, és életet adsz a Fény Családjának a bolygón. Mivel a fény tudás, mindennel foglalkoznod kell, amit elzársz magad elől. A nemiség az első számú téma, hiszen az a titkos én éppen az, aki elől rejtőzködsz. A társadalom azt mondja: – Ez jó. Ez rossz. Ezt kell tenned. Ezt nem szabad tenned. -Ki szabta ezeket a törvényeket ? Egyáltalán, ki ír elő bármilyen törvényt számodra ?
Megrekedtetek, mert nem értitek a magatokkal folytatott párbeszéd sugallta jeleket. Így csak ismételgetitek. Sokan szeretitek a történeteiteket, mert rátok irányítja a figyelmet. Ki állna szóba veled, ha nem lenne történeted ? Figyelj a testedre és nézd meg, mit tanít az énnek. Jó esetben meggyógyítod a fájdalmat, és több helyet csinálsz a kellemes érzéseknek és az örömnek, amint megtanulod, miként foglalkozz sokkal behatóbban lelki testeddel, és új szexuális identitást alakítasz ki.
A szexualitás a kulcs a tudatosság magasabb birodalmaiba vezető ajtóhoz. Amikor újrafogalmazzátok magatokat, és a fénykódolt szálak új önazonosságot adnak nektek, szexuális éneteket is megváltoztatjátok. A nemiség előtérbe kerül életetekben, és tapasztalatunk szerint ez az a terület, amelytől jelenleg a legjobban féltek. Garantálhatjuk, hogy később még sokkal félelmetesebb területek bukkannak fel.
Ha megragadsz a szeretet eszméjénél, és képtelen vagy megérteni, miről szól, akkor a szeretetet önmagadon kívül keresed. Keresel valaki mást, hogy értelmet adjon az életednek és elfogadjon. Ha nem találsz ilyen embert, dühös leszel, vagy értéktelennek tartod magad. Ezzel a mintával nőttél fel, ezt a példát mutatták a szüleid és a társadalom. Sokszor elmondtuk már, a legfontosabb dolog önmagad szeretete és a Föld tisztelete. Ez az, amit állandóan elfelejtesz. Keresed a következő kapcsolatot, hogy teljessé, egésszé válhass általa ! Úgy véled, kapcsolat nélkül nem érsz annyit, hogy elfogadjanak a társadalomban. Magányosnak érzed magad. Meg kell tanulnod egyedül lenni. A magány csak lelkiállapot. Soha, soha nem vagy egyedül. Rengeteg entitás vesz körül. Ha abbahagynád az önsajnálatot, felfedeznéd, mennyi adat bombáz szüntelenül, és egyedül szeretnél maradni, hogy élvezhesd a kapcsolatfelvételt.
Ha szereted magad, és nem azon jár az eszed, hogy keress valakit, aki szeret, képes leszel elfogadni azt, amit felajánlanak. Fontos, hogy értékesnek tartsd magadat, és ne érd be álcázott szeretettel. Ha úgy döntesz, hogy keresel egy partnert, vagy együtt vibrálsz valaki mással, de nem kapod meg azt, amit akarsz, ne nyafogj, ne siránkozz, ne duzzogj, hogy az illetőt megváltoztasd a saját igényeid szerint. Ha a magaddal szemben felállított érték nem valósul meg, egyszerűen változtasd meg a valóságodat, és menj tovább egyedül, amíg meg nem találod azt, aki visszatükrözi azt az értéket. Addig is őrizd éned szeretetének, tiszteletének vibrációját, és tanuld meg, hogy ennek az utazásnak a célja önmagad felfedezése a többi emberhez fűződő kapcsolataidban. Nemcsak férjekről és feleségekről szól. Az utazás célja az, hogy sok más életet megérintve megtanuld tisztelni saját fizikai testedet, és az éned páratlan mivoltát. Mindig legyen időd az énre figyelni, és engedd fejlődni.
Féltek közel kerülni önmagatokhoz – egyedül maradni az énnel. Ha csak egyszer is sikerül megteremtenetek az intim közelséget, csendet, önszeretetet, energiátok megőrzését, mindig ezt az intimitásmintát akarjátok majd alkalmazni egy másik emberrel kialakítandó bizalmas kapcsolatban.
Mivel éppen a frekvenciáitok növelésén és megismerésén fáradoztok, meglehetősen zavarossá vált a szexualitás fogalma. Amikor két test egyesül, de még akkor is, ha csak megöleltek valakit, rezgéseitek találkoznak. A szexuális élménytől a testben hormonok szabadulnak fel. A hormonok felébresztenek bizonyos energiákat a sejtekben, és a két lény lételeme egymásba áramlik. Ezért van az, hogy a nemi érintkezés után néha képtelen vagy megszabadulni a másik ember energiáitól. Még ha nem is akarsz az illetővel lenni, a nemi érintkezés emléke veled marad az elektromágneses csere miatt.
A frekvenciamodulálás már zajlik, ezalatt megtanuljátok saját rezgéseteket olyan szintre emelni, ahol állandósul az információáramlás, önszeretet és az önmagatokkal szembeni intimitás. Igencsak zavarba ejtő lesz, esetenként félelmetes is rétegről-rétegre felépíteni és egységbe rendezni ezt a sérülékeny dolgot, amit éppen most tanultok magatokról. Minél tudatosabbá válsz, annál inkább oda tudsz majd figyelni arra, miként használod a testedet, mikor helyezed áram alá, mikor pihenteted, és természetesen arra is, kivel létesítesz nemi kapcsolatot.
Ha a szexuális megnyilvánulás szolgálná most a legnagyobb fejlődéseteket, automatikusan megvalósítanátok magatoknak az élményt, mert készen állnátok rá. Tudnotok kell, hogy az én evolúciójának folyamatában nagyon gyakran vannak periódusok, amikor a nemi aktivitás szunnyadozik. A szexuális frekvencián kölcsönös csere zajlik két ember között. Tehát ha egyesülsz, és kémiai cserefolyamatba bonyolódsz egy olyan személlyel, aki nem a te szinteden van, átveszed tőle a szemetet, mert igencsak bensőségesen cseréltetek energiát.
Néha elkerültetik veled az effajta cserét. Azt gondolhatod: – Ó, istenem, mi történt ? Öregszem ? Kezdek fonnyadni ? Mi folyik itt ? – Nem erről van szó. Megtanulhatod használni az energiát, amely szexuálisan stimulál, anélkül, hogy megosztanád egy másik emberrel. Ahelyett, hogy összezavarodnál és megbolondulnál, felfedezheted ezt az energiát az Önkielégítés módszerével, hiszen tudod, hogy senki nem tiltja, és jó dolog. Vagy egyszerűen csak tudomásul veszed, hogy elönt a nemi gerjedelem és eldöntöd, mit kezdj vele. Azt mondhatod: – Jó, ezzel most nem foglalkozom. Lássuk, hová jut ez az energia. – Fogadd el az energiát, hagyd növekedni a testedben és vezesd le valamely más területen.
Eljön az idő, amikor úgy kell tudnod imádnod, dédelgetned és szeretned saját magadat, mintha újszülött csecsemőként tartanád önmagad a karodban, tudva, hogy mindent megteszel magadért.Sokan távol maradtok ettől. Keress egy nyugodt, csendes helyet, ahol megtalálhatod a válaszokat. Nem találsz feleletet, ha egész nap telefonálgatsz, és válaszokat vársz mindenkitől. Ezzel csak azt jelzed, hogy a feleletet saját magadon kívül keresed. Ha megtanulod, miként fordulj önmagadhoz a válaszokért, az éned megszólal. Általában nem vagy képes meghallani, mert be vagy zárva olyan viselkedési minták közé, amelyekről tudod, hogy meg kell változtatnod őket, de nem akarod megváltoztatni, mert nem tudod, hogy akkor ki leszel.
Egészen őszintén, féltek saját magatoktól. Szinte mindenkire jellemző ez. Attól féltek, hogy nem lesztek teljesek, pedig nagyon teljesek akartok lenni. Ezért ilyeneket mondogattok: – Teljes vagyok. Önálló vagyok. Szükségem van valakire. Vonzódom valakihez. Jaj ne, nézni sem bírom. Ez túlságosan megrémít. Nincs szükségem senkire. Szükségem van valakire. – És így tovább, körbe-körbe. Tanuld meg lecsendesíteni az elmédet ! Tanuld meg tökéletesen uralni az energiádat ! Mit jelent ez ? Azt jelenti, hogy bárhol is vagy, figyeled magadat – hogy áll a tested, miként használod a kezeidet, ismételgeted-e magadat unos-untalan, beszélsz-e vagy csendben vagy. Tanuld meg ítélkezés nélkül figyelni önmagadat ! Figyelj, és korrigáld a dolgokat azáltal, hogy eldöntöd, milyen akarsz lenni, azzal szemben, amilyen most vagy ! Tanuld meg lecsendesíteni az elmédet !
Frekvenciát leginkább szerelmi kapcsolatban továbbítasz egy másik ember felé. A szerelmi kötés nem azt jelenti, hogy örökké egymásba fogtok csimpaszkodni. Csak annyit jelent, hogy kapcsolatod van valakivel, ameddig csak úgy ítéled meg, hogy a kapcsolat működik. Tisztelitek egymást, energiát cseréltek és engeditek az erőt áramlani, mintha csak nyitott áramkörök lennétek. Ha nem szeretitek egymást és nincs közöttetek kötés, nincs csere; az áramkör nem nyílik ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem élvezed a szexet, csak annyit jelent, hogy zárva marad az áramkör.
Ahogy ez az elektromos áram magasabb és magasabb szintre ér, az emberi test egyre erőteljesebb orgazmusokhoz juthat, mert az idegrendszer kezelni tudja a gyönyör magasabb frekvenciáit. Az idegrendszer szabályozza majd, hogyan fejezd ki önmagad, és miként érezz. A fejletlen idegrendszerű ember nemi élményei nagyon szegényesek, mert az idegrendszer vezeti az elektromos áramot. Az orgazmus élménye gyógyító hatású és elősegíti a test újrahangolását. Végül már nem leszel képes közeledni olyan emberhez, vagy együtt lenni olyasvalakivel, aki nem ugyanazon a hullámhosszon működik, mint te. Egyszerűen nem illetek össze. Olyan lesz, mintha egy harminckilences méretű lábat akarnál egy harminckettes cipőbe dugni. Nem fog menni, nem lesz kényelmes. Nem illetek össze, mert nem tudtok a vibráció szintjén egyesülni.
A szexuális kapcsolatokon keresztül meg fogjátok érteni a vibrációs táplálkozás jelentőségét. A szexuális kapcsolat csak az egyik módja a veled azonos vagy összeegyeztethető feszültségen élő emberekkel való egyesülésnek. Nagyon érdekesnek tartjuk a valóságotokat, mert számos jelzésértékű jelenség van ébredező világotokban. Ha átmész egy másik országba, az elektromos készülékeid nem működnek az ott használt feszültségen. Adaptert kell szerezned. Kimerítő lenne, ha állandóan adapterrel kellene ráhangolni magad egy vibrációra szex közben. Túl nagy munka lenne. Minden energiádat az adapterek gyártására kellene elhasználnod. Aztán megtagadnád az egészet, nem engednéd, hogy tovább folytasd, alacsonyabbra tennéd a mércét.
A nemiség felfedezése a hatvanas években kezdődött el. A paradigma egy másodperc alatt változott meg. A bolygón akkor meglévő energia, no meg a különböző “változtasdmeg-a-gondolkodásodat” anyagok kísérleti adagolása azonnal új hittételt teremtett, és eltávolított az előző generációktól. Villámgyorsan megváltoztak a korlátok. Eltávolodtál attól a nemzedéktől, amelyik hitt a háborúban és nem voltak érzései – a generációtól, amelyik sötétben élt nemi életet, minden bizonnyal több réteg ruhában. Számos vonatkozásban megtörtétek a paradigmát, új irányzatokat állítottatok fel, a létezés új útjait raktátok le. Csodálatos volt. – Ó istenem, szabad szex és szerelem és meztelen testek ! – mondtátok.
Most egy egészen új forradalom ideje jött el, ami oda vezet, hogy vibrációsan kapcsolódtok majd a másik emberrel. Nincs több szexuális kalandozás, nem lehet többé tettetni, hogy nincsenek fenntartásaid, hogy szexuálisan szabad vagy. Ez csak a nemi élet területén végzett torna. Azt akarjuk, tapasztaljátok meg, milyen a lélek tornája, tekergőző tánca – a vibráció. Mindnyájan arra vágytok, hogy ilyen mélységben legyetek képesek összejönni és egyesülni egymással. Csak azért féltek tőle, mert nem létezik erre vonatkozó rendszer vagy szerepminta. Készítenetek kell. Bíznotok kell benne, hogy valamilyen módon a kozmikus program tervének energiája egy pillanat alatt kialakít egy új mozgalmat, arra a vágyra építve, hogy megtegyétek az önmegismerés felé vezető következő lépést.
Nagyon tisztán fogtok visszaemlékezni szexuális megnyilvánulásaitokra a valóságokon végzett különböző manipulációitok közben. Arra, hogy voltatok már férfiak is, nők is és megtapasztaltátok a nemiséget mindkét oldalon. Ehhez bátorság kell. Ha van olyan terület, ahol igazán bíráljátok magatokat, és ahol a bolygó keményen ítélkezik, az a szex. Vannak meghatározott elképzeléseitek arról, hogy szexuálisan mi helyes és mi helytelen. Néhányan bizony nagyon meg fogtok döbbenni, ha visszaemlékeztek arra, mit műveltetek a szexualitásotokkal.
Tudnotok kell, hogy ezen a bolygón a nemiség mindig is kapcsolat volt a test és magasabb frekvenciája között. Még ha az adatok nagy részét szét is szórták és kitörölték a testből, az élet teremtésének potenciálja megmaradt, hogy tökéletesen megérthessétek, kik vagytok lényetek alapjaiban és legmélyebb mélyén. A szexuális vibráció volt a kapcsolatotok kozmikus identitásotokkal, de ezt az egész fogalmat teljes mértékben félreértettétek és elfelejtettétek. Csak azt állítjuk ezzel, hogy van egy másik történet, amely sokkal izgalmasabb, mint bárki hinni merészelte volna.
Valakik nem akarták, hogy ráállhassatok erre a frekvenciára. A szexuális frekvenciák ugyanis a szabadság területeire vihettek volna benneteket, ahol rájöttetek volna a dolgokra. A szexualitás megmaradt számotokra mint frekvencia, amellyel az idegrendszeren átutazva testetek elhagyásával összekapcsolódhattok a magasabb eszmével. Ha megmondták volna, hogy ez a kifelé vezető út, ki tudott volna irányítani és manipulálni benneteket ?
A Föld lakóinak el kell vetniük a negatív általánosításokat és ítélkezést, amely évezredeken keresztül meghatározta szexuális életeteket. Meg kell békülnötök a nemiséggel, hogy a frekvenciák egyesülhessenek az identitással. Manipulációkkal és korlátok felállításával tartották előttetek titokban a szexualitással kapcsolatos igazságot. Megmondták, hogy életet tudtok teremteni, és gyönyöröket élhettek át, de eltitkolták, hogy frekvenciákat tudtok megnyitni a szex által. Kapcsolatba léphettek vele és használhatjátok emlékeitek felidézéséhez arról, hogy kik vagytok, és megváltoztathatjátok testetek vibrációs frekvenciáját.
Az elkövetkező pár évben szexuális megnyilvánulásotok egészen új dimenzióba lép át. Nagy fejlődésen mentek keresztül, feltéve, hogy olyan partnert találtok, aki hajlandó ugyanezt az utat bejárni, és ugyanilyen nyitottan viselkedik. De sosem éritek el az új dimenziót egy olyan partnerrel, aki továbbra is az elkerülés vagy elutasítás játékát akarja játszani.