2017. július 27., csütörtök

Istennői tudatrezgés születik a Földre


Istennői tudatrezgés születik a Földre - talán nem észrevétlenül, de rengeteg szenvedéssel...

A nő az élet forrása. Neki kell óvni, gondozni, gyógyítani, szeretgetni az életet. Csakis Istennői erővel, Istennői szeretettel lehet képes erre. Meg kell tanulnia felébredni, meg kell tanulnia sebeit begyógyítani, meg kell harcolnia a világgal és önmagával, hogy az lehessen AKI Ő.
Tíz körmével kell megvédeni magát, ha arra kényszerítik, hogy egy beteg kultúra elvárásait követve, lemondjon az intimitásról és az őszinte szeretetről. Mert ha intimitás és szeretet nélkül élünk, megfagy a szív. Márpedig jól csak a szívével láthat az ember.
Ez a tudatosság és az Erosz, képes arra az együttérző szeretetre, amelyre a világnak ma oly nagyon szüksége van.


2017. július 2., vasárnap

Sarlós Boldogasszony napja


Sarlós Boldogasszony napjával nagy változások következtek be a természetben és az életünkben is. Égi Édesanyánk sarlója elvágja a régi szálakat, kapcsolatokat, hogy újak jöhessenek életünkbe.
Egy lehetőség életünk megújítására az Ő segítségével és jóváhagyásával. Ismerjétek meg e napnak a dolgait és Boldogasszony erejével kezdjetek
életetek megújításához az újító erők segítségével.
Fohászkodjatok az Égi Anyához. Minél többen fordulunk oda, kérésünk annál foganatosabb.
Boldogasszonyunk e napjának az elnevezése utal a régi sarlós aratásra, amikor a nők még sarlóval arattak. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a Holdsarló (a Hold a nőiesség). 
A hagyomány szerint a férfi aratott, az asszony pedig a nyomában járva sarlójával felnyalábolta a levágott gabonát, és kötözte a kévét.

Kalotaszegen a férfi halott fejfájára ekevasat, az asszonyokéra orsót vagy sarlót festettek. A sarló megszentelt, mind fizikai síkon, mind szellemi síkon értelmezhető szerszám.
Sarlós Boldogasszony napján valami beteljesül, befejeződik. Az ,,élet", a búza beérett, lehet aratni. Földanyánk adománya a táplálás és a megtartás, Boldogasszonyunk kegyes ajándéka.
Sok tennivalót tartogat ez a nap! Meg kell köszönni a termést! Készülődni kell az új, a következő vetésre, az elvetendő magokat elő kell készíteni, vagyis ki kell válogatni. (jelképesen is)
Lényeg az áldás. Az aratás megkezdése előtt megáldották a gabonamezőt. A termést is, az aratókat is megáldották. Sarlós Boldogasszony e napon vágja el a szálat, megszünteti a múltat, és helyet ad a jövőnek. 
Elvágja a régi élet fonalát, hogy az érett gabona átadhassa helyét a magnak. (A beteljesült élet engedje át helyét az eleven újjászületendő magnak a területet) Ám a gyökér a földben marad! Mert a gyökér emlékeztet és kapcsolata állandó a földdel. Vagyis nincs halál, nincs elmúlás! Megújuló élet van. Mivel nincs elmúlás, ezért fontos, hogy mi marad itt utánunk.

Az életért meg kell dolgozni. Amint vetsz, úgy aratsz. Ha nincs ott a fáradság, akkor jön a gaz, az elgazulás és nem az igazság. Nincs mindegy az életünkben! Két urat nem szolgálhatsz! A gaz pedig megmutatja, mi az igaz. Sarlós Boldogasszony elvágja a szálakat, de egyúttal a rossz szálát is elmetszi.
Élő élettel táplál, hogy átörökítse a mag, a magság becsét. Ez igaz a fizikai és a szellemi síkra 
egyaránt.

Az éjszakai virrasztás után ez a határjárás napja. Gyalog, mezítláb (néha a búzatáblát a legidősebb asszony meztelenül járta körbe).
Akinek a földje mellett elhaladtak, az megtisztelve érezte magát, és bővebb termésre számíthatott.

Az aratandó búzába háromszor beledobták a kaszát, hogy jól haladjon a munka.
A lányok búzakalászból font koszorút tettek a fejükre. Búzakalász, pipacs és kék búzavirágból. Az érett búza a Nap fényét, a táplálást jelentette, a piros pipacs az élet tüzét, a kék búzavirág a tudást jelképezte.
A férfiak tiszta ingben, gatyában kezdtek az aratáshoz. A munka kezdetén fohászkodtak. Két gabonaszálat a derekukra kötöttek, s otthagyták, amíg magától le nem esett.
Az aratás ideje alatt sok helyen a férfiak tartózkodtak a házasélettől.
Bár ez a nap asszonyi dologtiltó nap volt, és aratni sem volt szabad, mégis az aratás kezdő napjának tartották, s az aratás kezdetét jelentette. Ekkor dőltek le az első rendek néhány kaszasuhintással.
Az aratás és a gyermekáldás Sarlós Boldogasszony nagy-nagy ajándéka. 
A asszony ezen az ünnepen arasson egy keveset sarlóval, és szedjen kalászt, hogy a jószág ne pusztuljon.
Ekkor került a szobába a búzakorona, a művészien összefont kalászcsomó, ami ott is maradt az újig.
A Hold is sarló alakú. E szent napon napkelte előtt, a holdfénynél (a Hold Boldogasszony jelképe) sarlóval vágtak kilenc féle különös erőket hordozó gyógynövényt.

Az illat a megtisztulás kelléke volt. A gyógynövények sarlózását szó nélkül kellett megszedni, hogy az áldott növények ne szennyeződjenek a szó és a gondolat hordalékával.
A Nap által megszentelt fodormentát a csomborkával együtt a halott koporsójába helyezték, hogy megkönnyítse neki a másvilági utat.
A kakukkfüvet és a tisztesfüvet a betegek párnája alá tették, és bekeverték az ellő tehén szénájába.
A néphit szerint, ha Sarlós Boldogasszony napján esik, úgy még négy héten át esik. A Sarlós Boldogasszony napi eső Lőrinc napig tart (40 nap). Vagy ahogy Délvidéken mondják, ,,Sarlós ha vizel, soká vizel, ha nem vizel, nem ér rá egyhamar".

E napon nem szabad kenyeret sütni, mert az kővé változik! (női dologtiltó nap).
Aratni sem szabad, mert égi háború keletkezik és a villám belécsap a kaszába!
E nap az irgalmasság napja, hiszen Boldogasszonyunk legnagyobb erénye a könyörület. A börtönben sínylődők és a halálraítéltek istápolására is kellet időt áldozni.
Meg kellett történnie a szegények ,,etetésének", mert az adakozás és gondoskodás ideje ez. Az ételben is és a lelki táplálásban is.
Sarlós Boldogasszony üzenete:
Valami beteljesült, befejeződött az életedben! Itt az aratás ideje! Fizikai síkon is, szellemi és lelki szinten is.
A bölcs tanítása az, hogy a teli kalász meghajlik, csak az üres kalász tartja fenn a fejét. Az üresfejű emberben nincs alázat, hetykén, ok nélkül fenntartják a fejüket, míg az ajándékkal, éltető tudással rendelkező ember alázatos.
Sarlós Boldogasszony a múlt szálainak elvágásával a rossz kapcsolatokat is elvágja. E naptól szabad vagy, és szabadon készülhetsz az új, tisztább jövőre!
Sarlós Boldogasszony verse
Sarlós Boldogasszony puha lépte
Kalász fölött reppen.
Elvágja a múlt gyökerét,
Hogy új termés lehessen.

Szent szerszámmal, Hold sarlóval,
Égi rendet vág ma.
Beteljesül a körforgás
Gazdag aratás van.

Boldogasszony Holdsarlója
Itt is, ott is villan.
Elvágja a lélek baját,
Jöhet boldog, víg aratás!

Óh, Asszonyunk, Égi Anya!
Nézz a szorgos magyarokra!
Metszd el most a múlt hatalmát!
Kezed adjon bő aratást!

(Kovács Kálmánné Nóri Boldogasszony üzenőlapjai)
Boldogasszony selyemképem


2017. június 15., csütörtök

Ha valaki szépen tud megöregedni, az morális tartást ad.


"Örökösen csak az megy, hogy tartsd magad fiatalon. 
Mert félünk. Félünk az öregedéstől, félünk a haláltól, elvesztettük a hitünket, nincsenek morális értékeink, 
nincs mibe kapaszkodnunk. Figyeld meg, ha valaki szépen tud megöregedni, az morális tartást ad. Derűt."
Polcz Alaine

2017. június 11., vasárnap

Az egység megtalálása magunkban ered, ha kiesünk az egység állapotából, megbetegszünk
Létezésem forrása az isteni Forrásból ered. Abból az eszenciából, abból a Szent Forrásból, mely a Mindenség Óceánjában terül el.
Életre hívja azt az erőt mely bennem testesül meg.
Ősi titok tudó asszonyok ülnek a tűz körül, s emlékeznek.
Emlékeznek arra a minőségükre, mikor még a Természet Asszonyával egységet alkottak. A létezésben betöltött szerepük nem csupán a földi létre korlátozódott le. Egy olyan eszenciát hordoztak magukban, mely életük minden egyes percében tudatában volt annak az isteni minőségnek aki testet öltött bennük.
Ez által egy olyan magasabb és szentebb, (megistenült) valóságba helyezkedtek, mely nem csupán az emberi lét értelmét látta, hanem annál jóval tovább mutatott.
Sejtjeikben érezték az Ősforrás jelenlétét. És a sejtjeik emlékeztek.
Előhívták magukból azt az ősi tudást, melyből eredeztették önmaguk létét.
Ez az ősi tudás minden egyes Nőben, Asszonyban, léte eredendő forrásából adódóan benne gyökeredzik. Mert létezik egy erő, egy isteni eszencia mely áthatja léted, eggyé válik veled, és ha te azonosulsz vele, akkor egy olyan tudás birtokában leszel, mely lehetővé teszi, hogy betekintést nyerj az Ősforrás mintázatába. Az Ősforrás mintázatának betekintéséhez kevesen jutnak el, egy kiváltságos állapot ha valaki ide betekintést nyer. Ez a Forrás messze túlmutat az emberi létezés forrásán. Egy olyan eszenciát jelenít meg, melyben a Világmindenség testesül meg.

A Világmindenség maga az élet, sejtek milliárdjai alkotják, mely életre hívták magát az életet. Minden rezgésből és kiáradásból áll.
Ez az isteni teremtés lényege.
Amikor Önmagadat teremted újjá, szintén a létezésed forrásához, gyökereidhez kapcsolódsz vissza, és eredendőséged okán egy olyan tartományba nyersz betekintést, mely az Ősforrásból eredezteti magát.

Titkok tudója, az ősi szent asszonyok ezt az erőt hívták elő magukból, ehhez az erőhöz csatlakoztak. Ez alkotta létezésük forrását, Önmaguk megvalósulását. Ezáltal betekintést nyertek a létezés magasabb síkjaira. Gyógyító tudományukat, szakavatottságukat innen nyerték. Mert az ősbizalom szentsége szétáradt bennük, és ők emlékeztek.
A bennük életre kelt csoda által képesek voltak ezt az eszenciát magukon keresztül áramoltatni, és ezzel az erővel a mindennapjaikban olyan erőt nyilvánítottak meg, mely azonosságot alkotott a létezés anyai ősprincipiumával. Azzal az erővel, aki a befogadást teljesíti ki magában, mert léte és eleme egy forrásból fakad, mely tápláló, befogadó, de egyben kiárasztja magát a létezésben. Nos Nők, mi innen eredeztethetjük magunkat.

Az isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket.
Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel.
Minden belőlünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a teremtéssel. Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme. Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez.

Most nézzük meg ebből a szempontból vizsgálva egy betegség olyan fokú gyógyítását mely a múltban ered.
Ne a mai orvostudomány álláspontja szerint helyezkedjünk bele a diagnózis felállításába, hanem csakis az Ősforrás mintázatát, segítségét hívva helyezkedjünk arra az álláspontra, hogy minden a tökéletességből ered,- a tökéletességből eredezteti magát,- ennek okán bennünk sérült rész nem lehet, mert az isteni forrás csakis tökéletes teremtésre hívatott.
Ha sérült, beteg rész keletkezik benned, akkor megsérült az ősbizalom benned, sérülés keletkezett eredendőségedben, és mindenképp az egység, a teljesség visszaállítására kell törekedned. Mert az isteni eszencia, amely magát teljesíti ki benned, képes rá, hogy öngyógyító folyamaton keresztül, életre hívja a test egészséges sejtjeit, melyek egy regenerálódási folyamaton mennek keresztül.
Hogy mit kell ehhez tenned?
Felemelned magad az isteni létezés forrásához, és elhinned, hogy egyet alkotsz vele. Egy olyan látásmódot kifejleszteni magadban ami nem az elkülönültséget táplálja, hanem az egységet alkotja, és az Eggyel eredezteti magát.
Ennek okán a sejtmemória egy mély belső átalakulási, tisztulási folyamaton megy keresztül, és a test újra regenerálja magát, egy olyan metódust vesz fel, amely a természet forrásán keresztül azonosul az isteni létezés forrásával, és gyógyítja meg önmagát.
Nos ezek a szent asszonyok, a javasasszonyok, ehhez a Forráshoz vezettek vissza, anélkül, hogy tudatában lettek volna mibenlétüknek.
Mert Ők még magukban őrizték a titkot, ezért is hívták őket Titok Tudó Asszonyoknak.
Ezek a Titok Tudó Asszonyok a létezés forrását jelenítették meg magukban. Eredendően kapcsolódtak a létezés isteni forrásához, de egyben kapcsolódtak a létezés természeti forráshoz, a kettőt egyben jelenítették meg. Ez a lényege a gyógyításnak, az orvoslás tudományának. Mikor az isteni és a természeti elemeket segítségül hívod, és test frenkvenciáit felemeled abba a tartományba, mely az isteni egység állapotából eredezteti magát.
Így a sejtek újra fénnyel telítődnek, azonosulnak azzal a szent erővel aki életre hívta őket, mely termékenyítette és eszenciát töltött beléjük, aki egy velük a létezésben.

Tehát az egység megtalálása magunkban ered.
Ha kiesünk az egység állapotából, megbetegszünk.
Soha nem külső okokat kell keresnünk, mert minden belőlünk ered, így hát mindent az isteni elrendelés elve alapján magunkban gyógyíthatunk meg.
Az előző élet hozadékaként sérült sejtmemória kijavítása nem dolgunk jelen életben. Meg kell tanulnunk együtt élni vele, és a legjobbat, a legtöbbet kihozni magunkból,- ezeket nevezzük karmikus betegségeknek.
Amikor a test önmagát betegíti meg, mert a sejtemlékezet által valami életre hív bennünk egy programot, és a sejt egy degeneratív üzemmódba kapcsol be. A degenaratív sejtek működésében található emlékeket igencsak nehéz életre hívni. Ehhez mindenképpen szakavatott ember kell.
A degeneratív sejtek működése egy torz metódus megvalósulása által jönnek létre. A tested emlékezik, a sejtjeid emlékeznek, és ha isteni létezésed, elrendelésed által lehetőséget kaptál ezekben a sejtekben lévő emlékek kijavítására, egységbe emelésére, akkor létre tudsz hozni egy olyan frekvenciát, mely újra az egységbe emel, és innentől fogva a test öngyógyító folyamata újra beindul, és te egészséges leszel.     

Részlet a Női Létezés Csodája készülő kiskönyvemből.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

Gondold meg, hogy minek adsz energiát...


Egy nő ragyogjon, és rögtön gyönyörű lesz, akárhogy is nézzen ki. Ennyi lenne.
Remegjen meg a világ, ha megjelenik, és meg is fog, mert azt, aki ragyog, észreveszik. Nem tudnak elmenni mellette, nem is lehet, ugyanis sugárzik.
Na ebből van kevés. Hiszen mennyivel egyszerűbb széthisztizni a perceket, hogy de neked mennyire rosszul áll az életed, és egyébként is milyen szerencsétlen vagy.
Nos igen, az vagy, de ezen csak te tudsz változtatni, semmi más.
Gondold meg, hogy minek adsz energiát. Ne etesd a gyengítő szörnyeket, inkább hagyd magad mögött őket, mintha nem is léteznének. Hiszen nem is léteznek.
Csak az van, amire te figyelsz, az meg olyan lehet, amilyenné formálod vagy címkézed, ugyanis minden a te kezedben van.
(Oravecz Nóra)

Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől
Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől. Először meg kell érezni a lelkét. Ha a lelke felől nézed, az első réteg a félelem, a múlt és a jelen sebei. Ha ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a második réteget, a gyengédséget, a cirógatás vágyát. Ha ezt is látod, a harmadik rétegben látod az öröm pajkosságát, a negyedikben a harag villámait, az ötödikben a harmónia vágyát, a hatodikban a gyönyör cirógatását, és a hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a Tied. Minden igazi nő hét fátyoltáncot táncol, és régen elvesztél, ha a fátylat, a keblei halmát, vagy a csípőjét nézed. Csak a szemét nézd, a teljesen ruhátlan lénye, az örömtől hullámzó, vagy fájdalomtól görnyedő teste minden apró titka a szemében van. (Müller Péter)
2017. május 31., szerda

Veres Mónika: Május 31.-én : A szíverővel való kiemelkedés napja!
Május 31.-én : A szíverővel való kiemelkedés napja!
Rendhagyó módon egy rövid bejegyzés! Ugyan elsősorban a hírlevélben szoktam elküldeni az aktuális időszak összefoglalóját, de holnap (május 31.) egy napra egy egészen különlegesen szép Égi Háromszög áll fel, tökéletes piramis alakzatot formázva, ezért idő hiányában most ezt a felületet használom. Ez a piramis alakzat azért is figyelemre méltó, mert érintett az energiája azzal a Marssal is, aki még mindig Nimród Koronájánál áll! Titokzatos. Hiszen tudjuk, hogy Nimród három őv-csillaga (Al Nilam, Al Nitak, Mintaka) a három Gizai Piramissal analóg energetikailag. Kicsit olyan hát ez a helyzet, mintha Nimród Piramisa üzenne, mintha Nimród szíve dobbanna egy nagyot. De nézzük tovább a holnapi napot miért fontos még …
Az Égi Háromszög három csúcsát az Oroszlán szívénél járó Hold, a beavató Kígyótartóban járó Szaturnusz és a Felfelé úszó halakhoz közelítő Uránusz-Vénusz párosa alkotja! Impulzív nap lesz az biztos. Egyszerre van jelen tehát a holnapi napban (főleg reggel és délelőtt) a kiemelkedés, a feltételek nélküli szeretet, a beavató vizsgafeladat és a legmagasabb szintű sorsuralás lehetősége. Ha egy mondatban kell összefoglalni: Szíverővel való kiemelkedés történik! Méghozzá oly módon, mellyel hosszú távon válhatok a sorsom urává, így a szív ereje egyben sors-koronázó pillanatot ad. Ráadásul eddig nehéznek tűnő karma-körökből is ki lehet vele lépni.
Miért? Mert a Mars Nimród Koronájánál és a Szaturnusz a Kígyótartóban a Hold mágikus szerelem- és szereteterejével sokszorozódik meg, így egyszerre adja a kezünkbe azt a tökéletes energetikai állapotot – mint belső élményt – amiben ÉN irányítom a sorsomat (és nem fordítva). Ezt a mágikus erőt az tudja a holnapi nap legjobban felhasználni, aki a félelmeit tökéletesen uralja és rendíthetetlen bizonyossággal látja maga előtt a Célt. Kifejezetten kiemelő erő van ebben, hiszen a Felfelé úszó halacska hozza a segítséget, hogy minden eddigi „ördögi körből” ki tudjunk lépni felfelé, egy magasabb szintre. Segít, súg, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amikkel esetleg a múltban félrevittük a sors-kört. Ritka szép helyzet, hogy a Hold az Oroszlán szívénél, a Regulusnál áll, abban segítve, hogy – a múlt hibáin túllépve ezúttal - SZÍVÜNK EREJÉVEL meg tudjuk tartani energiáinkat és tudjuk uralni felbukkanó félelmeinket vagy kételyeinket (hisz egyik rosszabb tanácsadó, mint a másik). Aki holnap tehát erőit kézben tartja és kizárólag a szívére hallgat az olyan csodálatos lelkesítő emelő és kiemelő erőt kap a kezébe, amivel eddig nehéznek ítélt élethelyzetet is megoldhat. (Az élmény akár pár óra leforgása alatt bekövetkezhet.)


2017. május 29., hétfő

Emese,- azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket...


Az isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket. Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel. Minden belőlünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a Teremtéssel. Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme. Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez. Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

2017. május 28., vasárnap

Ha igazi Nővé akarsz válni, akkor az isteni eszenciát elő kell hívnod magadból...


Ha igazi Nővé akarsz válni, akkor az isteni eszenciát elő kell hívnod magadból, életre kell keltened és azonosulnod kell vele, kéz a kézben együtt járni vele. Mert Ő a te belső irányadód, az útmutatód, életed eleme, az a titkos erőforrásod, mely eredendően belőled ered, és létrehozza a létezés azt a formáját, amelyben a női lét világba helyezésének forrását egy magasabb tudatállapotba helyezheted. Ez a minőség rajtad keresztül nyilvánítja meg és valósítja meg magát. 
Ha már megérkeztél ebbe az állapotba csak annyit kell tenned, hogy megtartsd ezt az eszenciát, méltón és tisztelettel bánj vele. 
Értékeld és őrizd létét magadban, mert ez egy kincs, egy kód, mely minden egyes Nő létezésében benne rejlik. 
Ettől vagy több, ettől vagy eredendő, ettől értékeled az életet, és tudsz áramoltatni magadból egy olyan isteni minőséget, amely a létezés egy magasabb formáját hívja elő belőled.
Azonosulok a isteni létezés forrásával, az isteni eszenciával amely testet öltött bennem.
Az isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket. 
Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel. 
Minden belőlünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a teremtéssel.
Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme.
Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez.

Hogy jussatok el ehhez az isteni forráshoz, ehhez az eredendőséghez?
A magadba tekintés már nem elég. 
Egy sokkal mélyebb szintre kell helyezkedned Önmagad isteni létének megkeresésében. Keresned és kutatnod kell léted értelmét, mely életed mozgatórugója.
Egy mélyebb szintre helyezkedj magadba, és innen tekints szét a világodra. Innen szemléld az életed. Innen szemléld azt a világot amelybe beleszülettél, és az isteni forrásban betöltött és életre keltett isteni terv által leszületést nyertél. Mert minden egyes leszületés okkal történik. 
És az ok- okozat törvénye alapján az okot te hoztad létre, és ebben a megtestesülésben jogot formáltál ennek kiegyenlítésére. Hogy emberi létedet egy olyan eszenciával töltsd meg, amelyben az isteni eszencia forrását hordozod magadban.
Szeretettel: Feketéné Lendvay KatalinÁldott Asszonyok, kik a létezésben a Földön jelen vagytok!
Oly sokat meséltem már nektek a nőiség titkairól, de most egy új irányba vezetlek bennetek.
Egy olyan irányba, amely még kevésbé ismert a világ számára.
A bennetek lévő Ősforrásra akarom felhívni figyelmetek, mely minden Létezés Forrása, és egy olyan tőről fakad, melyet ti itt a Földön SZER-ELEM-nek neveztek.
Ebben a hónapban, és az elkövetkezendő két hónapban megérkeztek életetek egy olyan állomásához, melyben egy olyan minőségre leltek magatokban, aminek eredete és léte egy mélyebb tudatsíkra vezet vissza.
Visszakapcsolódtok az Eredendő Ősforrás mintázatához.
Létetek, értelmetek egy magasabb megnyilvánulási formába helyeződik át.
És ehhez mit kell tennetek?
Egy olyan mély befelé fordulással lenni Önmagatok iránt, mely feltárja azon részeiteket, melyeket még árnyék fed.
Szeretettel eltávolítani, "leporolni" magatokról a korlátozó rétegeiteket.
Egy olyan eszencia létezik bennetek, melynek a felszínre hozásához már készen álltok.
Hát cselekedjetek!
Merüljetek el Önmagatok mélységeiben, hozzátok felszínre s engedjétek el a még jelenlévő megkötő részeiteket!
Tavasszal elindult egy olyan mértékű változás, mely most bontja ki magát.
A támogató energiák veletek vannak, új utakra terelnek bennetek.
Merjetek hát megnyílni a Fényre és felvenni a kapcsolatot a legmagasabb isteni részetekkel.
Merjetek eggyé válni vele, azonosulni vele.

ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered. Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Kötelességetek ezt a forrást megnyitni magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban.    Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát!    Áldottak vagytok a Létezésben!
Ez a nyár, az elkövetkezendő időszak Önmagatok felismeréséhez vezet.
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket!
Egy lágy eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet.
Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa. 

A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered.
Merjétek hát kitárni a szíveteket Kedveseim!
Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra.
Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel  megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.

Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Írtam és átadtam, ki egy Veletek.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin2017. május 24., szerda

A kiteljesedett NŐ, aki Önmaga forrásához érkezik meg


Áldott Asszonyok, kik a létezésben a Földön jelen vagytok!
Oly sokat meséltem már nektek a nőiség titkairól, de most egy új irányba vezetlek bennetek.
Egy olyan irányba, amely még kevésbé ismert a világ számára.
A bennetek lévő Ősforrásra akarom felhívni figyelmetek, mely minden Létezés Forrása, és egy olyan tőről fakad, melyet ti itt a Földön SZER-ELEM-nek neveztek.
Ebben a hónapban, és az elkövetkezendő két hónapban megérkeztek életetek egy olyan állomásához, melyben egy olyan minőségre leltek magatokban, aminek eredete és léte egy mélyebb tudatsíkra vezet vissza.
Visszakapcsolódtok az Eredendő Ősforrás mintázatához.
Létetek, értelmetek egy magasabb megnyilvánulási formába helyeződik át.
És ehhez mit kell tennetek?
Egy olyan mély befelé fordulással lenni Önmagatok iránt, mely feltárja azon részeiteket, melyeket még árnyék fed.
Szeretettel eltávolítani, "leporolni" magatokról a korlátozó rétegeiteket.
Egy olyan eszencia létezik bennetek, melynek a felszínre hozásához már készen álltok.
Hát cselekedjetek!
Merüljetek el Önmagatok mélységeiben, hozzátok felszínre s engedjétek el a még jelenlévő megkötő részeiteket!
Tavasszal elindult egy olyan mértékű változás, mely most bontja ki magát.
A támogató energiák veletek vannak, új utakra terelnek bennetek.
Merjetek hát megnyílni a Fényre és felvenni a kapcsolatot a legmagasabb isteni részetekkel.
Merjetek eggyé válni vele, azonosulni vele.

ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered. Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Kötelességetek ezt a forrást megnyitni magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban.    Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát!    Áldottak vagytok a Létezésben!
Ez a nyár, az elkövetkezendő időszak Önmagatok felismeréséhez vezet.
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket!
Egy lágy eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet.
Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa.

A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered.
Merjétek hát kitárni a szíveteket Kedveseim!
Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra.
Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel  megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.
Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Írtam és átadtam, ki egy Veletek.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2017. május 19., péntek

Boldogasszony lánya vagyok"Boldogasszony lánya vagyok,
Napfényt hívok, Holdfényt adok.

Gyöngyharmatos Boldogasszony
zengő fénye bennem dalol.
Mint szépen termő virágszála
Áldást hozok e Világra.
Áldást viszek, áldást hozok,
Boldogasszony lánya vagyok!"

2017. május 18., csütörtök

Nőiesség erősítése meditáció,- PATRICIA LYNN REILLY: ELKÉPZELEK EGY NŐT, AKI SZERELEMBEN ÉL ÖNMAGÁVAL
Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született. Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét. Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza.
Elképzelek egy nőt, aki felismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre. Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg.
Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt. Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van.
Aki tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait.
Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát.
Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat nélkül éli meg.
Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli. Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét. Aki elutasítja, hogy értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel.
Elképzelek egy nőt, aki belépett az emberi érzelmek teljes birodalmába. Egy nőt, aki érzéseit tisztán és közvetlenül fejezi ki. Aki megengedi nekik, hogy olyan lágyan vezessék őt, ahogyan a lélekzet. Elképzelek egy nőt, aki kimondja az igazságot. Egy nőt, aki bízik a megtapasztalásaiban és kifejezi azokat. Aki elutasítja, hogy mások gondolatihoz, felfogásához, vagy reakcióihoz alkalmazkodjon.
Elképzelek egy nőt, aki követi kreatív impulzusait. Egy nőt, aki eredetit alkot. Aki elutasítja, hogy belső világában valaki más színeivel fessen. Elképzelek egy nőt, aki önmagát saját istenei által jelöli. Egy nőt, aki az istenit önmagában, saját képmásában képzeli el. Aki személyes spiritualitásán keresztül tájékozódik a mindennapokban.
Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy megadja magát isteneknek, guruknak, magasabb erőknek. Egy nőt, aki mélyen alámerült saját belső világába. Aki magának követeli, hogy impulzusaival, ösztöneivel harmóniában éljen. Elképzelek egy nőt, akit érdekel a saját élete. Egy nőt, aki úgy öleli magához saját életét, mint tanítóját, gyógyítóját és kihívását. Aki hálás a szépség és a kegyelem hétköznapi pillanataiért.
Elképzelek egy nőt, aki saját életének az írója. Egy nőt, aki bízik a saját megérzéseiben, amelyek megmutatják, hogy mi a jó az ő számára. Aki elutasítja, hogy életformáját megváltoztassa azért, hogy az mások elvárásaival találkozzon. Elképzelek egy nőt, aki részese a saját életének. Egy nőt, aki kreativitásának minden egyes kihívását megtapasztalja. Aki saját maga érdekében tisztán és erővel cselekszik.
Elképzelek egy nőt, aki ravaszul bánik a magánnyal. Egy nőt, aki önmaga rendelkezésére áll. Aki úgy választja ki barátait és szerelmeit, hogy azok képesek legyenek elfogadni, ha egyedül akar lenni. Elképzelek egy nőt, aki nem alacsonyítja le a saját életét azért, hogy mások jobban érezzék magukat. Egy nőt, aki minden kapcsolatában évei, tapasztalata, és bölcsessége egészét adja.
Aki arra számít, hogy jelenlétével kihívást és áldást hoz mások életébe.
Elképzelek egy nőt, aki vállalja az egyenlőséget a párkapcsolataiban. Egy nőt, aki nem hiszi tovább, hogy alacsonyabb rendű egy férfinál és szüksége van arra, hogy megmentsék.
Aki elfoglalja az őt megillető helyet az emberek közösségében.
Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy értékes életerejét a krízisek, és konfliktusok támogatására használja. Egy nőt, akinek kapcsolatai mély elégedettségben és nyugalomban telnek, anélkül, hogy kihasználnák őt. Aki törvényszerű ügyességgel választja meg barátait és szerelmeit, akikkel az élet kihívásain áthajózik.
Elképzelek egy nőt, aki a nőt tiszteli saját életében. Egy nőt, aki az asszonyok körében ül. Aki emlékezteti magát, az igazságra amikor az feledésbe merül.
Elképzelek egy nőt, aki feladta az intellektuális biztonság és a jóváhagyás iránti vágyait.
Egy nőt, akinek minden cselekvése, kiejtett szava erőteljes közléssé válik. Aki fenntartja magának a jogot, hogy igazabbá tegye a világot. Elképzelek egy nőt, aki a tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett. Egy nőt, aki hűséget fogadott saját életének és képességeinek.
Aki minden mást figyelmen kívül hagyva hű marad önmagához.
Képzeld el, hogy Te vagy ez a nő!"
(Fordította: Havasi Mia)

2017. május 16., kedd

Magdalai Mária: A bűn és a bűnhődés, az áldozati mintáknak véget kell vetni….


Magdalai Mária vagyok, ……köszönöm, hogy megosztod velem titkaidat, és felmered vállalni magad.
A Nők évszázadokon keresztül egy hamis illúziót kergettek, egy hamis illúzióba menekültek.
Azok a megmételyezett erők, kiknek átadtátok a hatalmat és az irányítást nőiességetek felett, mindent elkövettek annak érdekében, hogy ne fedezzétek fel a saját értékeiteket.
Mindent elkövettek annak érdekében, hogy elhitessék veletek, hogy bűnben éltek, és bűnben, bűnösként születtetek e világra.
Olyan hatalmi mámor lett úrrá rajtuk, hogy mindezt még maguk is elhitték….
Puszta tényekkel mindezt a legszerencsésebb esetben sem tudták alátámasztani, de a ti energiátokból, bűnösnek kinyilvánítva, kikiáltva, belőletek energiát nyertek…..
Most először is ezeket a bűnősnek titulált szálakat oldom fel körülöttetek, melybe úgy be vagytok bábozódva, mint mikor a pók behálózta áldozatát……
A bűn és a bűnhődés, az áldozati mintáknak végett kell vetni….
A megújuló energiarendszeretek, és a FÖLD megújuló rendszere nem teszi lehetővé, hogy ezt az energiát tovább működtessétek, tovább göngyölítsétek….


(részlet a Magdalai Mária által vezetett Mi az ami nőként aláássa az önértékelésemet, önbecsülésemet  meditációmból)