Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

A kiteljesedett NŐ, aki Önmaga forrásához érkezik meg

Áldott Asszonyok, kik a létezésben a Földön jelen vagytok!
Oly sokat meséltem már nektek a nőiség titkairól, de most egy új irányba vezetlek bennetek.
Egy olyan irányba, amely még kevésbé ismert a világ számára.
A bennetek lévő Ősforrásra akarom felhívni figyelmetek, mely minden Létezés Forrása, és egy olyan tőről fakad, melyet ti itt a Földön SZER-ELEM-nek neveztek.
Ebben a hónapban, és az elkövetkezendő két hónapban megérkeztek életetek egy olyan állomásához, melyben egy olyan minőségre leltek magatokban, aminek eredete és léte egy mélyebb tudatsíkra vezet vissza.
Visszakapcsolódtok az Eredendő Ősforrás mintázatához.
Létetek, értelmetek egy magasabb megnyilvánulási formába helyeződik át.
És ehhez mit kell tennetek?
Egy olyan mély befelé fordulással lenni Önmagatok iránt, mely feltárja azon részeiteket, melyeket még árnyék fed.
Szeretettel eltávolítani, "leporolni" magatokról a korlátozó rétegeiteket.
Egy olyan eszencia létezik bennetek, melynek a felszínre hozásához már készen állto…

Boldogasszony lánya vagyok

"Boldogasszony lánya vagyok,
Napfényt hívok, Holdfényt adok.
Gyöngyharmatos Boldogasszony
zengő fénye bennem dalol.
Mint szépen termő virágszála
Áldást hozok e Világra.
Áldást viszek, áldást hozok,
Boldogasszony lánya vagyok!"

Nőiesség erősítése meditáció,- PATRICIA LYNN REILLY: ELKÉPZELEK EGY NŐT, AKI SZERELEMBEN ÉL ÖNMAGÁVAL

Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született. Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét. Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza. Elképzelek egy nőt, aki felismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre. Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg. Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt. Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van. Aki tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait. Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát. Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat nélkül éli meg. Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli. Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét. Aki elutasítja, hogy értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel. Elképzelek egy nőt, aki bel…

Magdalai Mária: A bűn és a bűnhődés, az áldozati mintáknak véget kell vetni….

Magdalai Mária vagyok, ……köszönöm, hogy megosztod velem titkaidat, és felmered vállalni magad.
A Nők évszázadokon keresztül egy hamis illúziót kergettek, egy hamis illúzióba menekültek.
Azok a megmételyezett erők, kiknek átadtátok a hatalmat és az irányítást nőiességetek felett, mindent elkövettek annak érdekében, hogy ne fedezzétek fel a saját értékeiteket.
Mindent elkövettek annak érdekében, hogy elhitessék veletek, hogy bűnben éltek, és bűnben, bűnösként születtetek e világra.
Olyan hatalmi mámor lett úrrá rajtuk, hogy mindezt még maguk is elhitték….
Puszta tényekkel mindezt a legszerencsésebb esetben sem tudták alátámasztani, de a ti energiátokból, bűnösnek kinyilvánítva, kikiáltva, belőletek energiát nyertek…..
Most először is ezeket a bűnősnek titulált szálakat oldom fel körülöttetek, melybe úgy be vagytok bábozódva, mint mikor a pók behálózta áldozatát……
A bűn és a bűnhődés, az áldozati mintáknak végett kell vetni….
A megújuló energiarendszeretek, és a FÖLD megújuló rendszere …

Néha lépj ki egy kicsit az életedből!

Néha lépj ki egy kicsit az életedből!
Hagyj ott mindent, hagyd ott a szerepeidet és csak Te legyél!  Menj el egyedül akár csak pár órára egy olyan helyre, ahol jól érzed magad, ahol csend van.  Nem szégyen néha megváratni egy-egy probléma megoldását, ha úgy érzed, levegőhöz kell jutnod.  Kellenek ezek az eltávolodások, hogy kiszellőztesd a fejed, és rendbe tedd a gondolataidat, mert addig az életedben sem tudsz igazán rendet tenni.  Egy kis szünet csodákra képes, segít átgondolni, merre tovább, és feldolgozni, mi történik éppen Veled. Ha néha kiszállsz a körforgásból, vissza tudsz majd úgy lépni, hogy egy ideig ismét Te magad kavarod, hogyan folyjon tovább… Manna OWellNőnek lenni jó

A gyengédség nem keverendő össze a gyengeséggel és a lágyság nem jelent határozatlanságot.
Az a nő, aki tisztában van önmagával, határozott és erős.
Pont ezért képes megmutatni a benne rejlő finomságokat is, mert nem tart attól, hogy ezáltal elnyomhatóvá és kiszolgáltatottá válik.
Képes szívből élni és megengedi magának, hogy sérülékenységét is felvállalja.
Ettől lesz hiteles és szerethető, a férfi szeme fénye, akit nem elnyomni, megalázni, hanem tisztelni és szeretni akar.
Az a NŐ és az a FÉRFI valóban úgy él, mint yin és yang, nincs szükségük arra, hogy egymás fölé kerekedjenek, hogy hatalmi játszmákat vívjanak.
Képesek kapcsolatban is szabadon élni, mert nem birtokolnak, nem uralkodnak, egyszerűen csak szeretnek. És így nőnek lenni jó!

KÖSZÖNÖM, HOGY EMLÉKEZTETSZ ÖNMAGAMRA

Könnyűvé válik az élet, ha csak a szépségre és a csodákra figyelsz.
A nehézségeket könnyedén kell venni.
Minden nap egy új nap, egy új kezdet, egy új lehetőség!
Merj szabadon élni!
A világ csodás, élvezd ezt a Csodát!
Csak arra figyelj, hogy éled ma az Életed.
Légy jelen az Életedben!
Légy jelen a Testedben! Hisz áldott vagy a Létezésben!
Hidd el magadról, hogy a csoda benned van!
Merj rácsodálkozni a világra.
Engedd meg magadnak, hogy éljél, hisz minden pillanat ajándék az Örök Léttől.
Élvezd az életet, tárd hatalmasra a szívedet!
Légy nyitott az új lehetőségekre. Haladj az áramlással.
Merj változtatni! Merd önmagadat túllépni!
Ne szabályok és korlátok közt éljél, a saját szívteredben éljél!
Nézd meg ma magadban,- Tudtál-e szeretetet adni, s tudtál-e szeretetet fogadni.
Az Élet csodás, de ha nincs benned szeretet, semmit sem ér.
Merd vállalni önmagad, azt AKI VAGY!
Merd élni az Életed!
Merd elhinni, hogy bearanyozod mások életét!
Boldogságra, és nem szenvedésre vagy ítélve!
Ne feledd, ez a nap megint eg…

Purisaca Golenya Ágnes: Perui papnő című könyvéből részletek

Valami nagyon fontos történik Világunkban. Egy korszak határához értünk ismét. Először is, tudd, hogy ha változik valami a világban, akkor az az eddigi, kizsákmányoló világ vége lesz.     Azt jelenti e korszakváltás, hogy az ember ismét érzékelheti az eddig számára elzárt dimenziókat. Ezt nevezzük tudati változásnak, tudattágulásnak.

    Vagyis, szinte genetikai ugrást hajthatunk végre: az ember ismét olyanná válhat, mint hajdanán. Még mielőtt „megismerte volna a jót és a rosszat”. Innen kezdve már csak dualitásában képes az ember felfogni a világot, elvesztette eredendő egységtudatát. Csak a duális világban van egészség és betegség, szépség és jóság, kezdet és elmúlás. Csak itt válik az egységes energia jinné és yanggá, negatívvá vagy pozitívvá, vagyis polárissá. Az eredendő ember nem volt se férfi, se nő. Egy komplett lény volt, a kettő egyben, „Isten hasonlatosságára”, önmagában teljes. Ebből következően Isten sem a ma hímnemű Atya, hanem Istenanyával teljes.  

    Az édeni állapotban…

A Férfi a legtökéletesebb teremtmény. A Nő a legmagasztosabb eszmény.

"A Férfi a legtökéletesebb teremtmény.
A Nő a legmagasztosabb eszmény.
 A Férfi helye a trón, a nőé az oltár.
A trón magasba emel, az oltár megszentel.
 A Férfi az ész, a Nő a szív.
Az ész tápláléka a fény, a szívé a szeretet.
A fény termelékennyé tesz, a szeretet életet ad.
A Férfi ereje elméjében rejtőzik, a Nőt könnyei teszik legyőzhetetlenné.
Az elme bebizonyít, a könnyek meglágyítják a lelket.
A Férfi bármely hőstettre képes, a Nő bármely áldozatra.
A hőstett nemessé teszi a lelket, az áldott isteni tisztasággal ruházza fel azt.
A Férfié a hatalom, a nőé az érzelem.
A hatalom forrása az Erő, az érzelemé az Igazság.
A Férfi vágya a legvégső győzelem, a Nőé a legmagasabb erény.
A győzelem hatalmat ad, az erény istenivé tesz.
 A Férfi törvénykönyv, a Nő szentírás.
A törvény irányt szab, a szentírás elvezet a tökéletességhez.
A Férfi gondolkodik, a Nő érez.
A gondolkodás feltétele a tökéletes elme, a megérzésé a szentség fénykoszorúja.
A Férfi: óceán, a Nő pedig tó.
Az óceánt gyöng…

Minden magyar asszonyban egy aranyasszony minőség van elrejtve....

Magyar Leányok, Asszonyok, kik itt ebben a szent térben,
Kárpát-medencében léteztek.
Oly sokan éltek, de oly kevesen meritek felvállalni Istentől elhívott feladatotokat. Egymásra vártok, hogy az a másik majd megcselekszi helyettetek.
A várakozásnak véget kell vetni! Öntudatra kell ébrednetek!
A HAZA hív, szólít benneteket!
Lássatok, ne csak nézzetek!
Lássátok meg MAGatokban a létezés azt az isteni eszenciáját, aki életre hívott bennetek! Ha hozzá tudtok kapcsolódni, Ő megmutatja az utat merre menjetek, s mit cselekedjetek.
Nincs helye már a várakozásnak!
A tettek ideje jött el!
Minden magyar asszonyban egy aranyasszony minőség van elrejtve, benned gyökeredzik, hisz gyökereid azok melyek létezésbe szólítottak. Hatalmas tudás és egyedi erő testesül meg bennetek.
Merjétek magatokból előhívni ezeket a kincseket!
Ne elégedjetek meg az átlagos élettel!
Merjétek felemelni a fejeteket!
Hívjátok be életetekbe Ősvallásotok Istenasszonyát, az Őseredeteteket!
Egy letisztult értékrenddel tegyétek a dolgotokat a…

Ha valaki bögrét szeretne, igyon abból, és hagyja, hogy más boldog legyen a kristálypohárral

Ha valaki mindig is pöttyös bögrét akart, erre vágyott, de nincsen a közelben egyetlen bögre sem, az ember hajlamos inni a kristálypohárból is.
Azután, ahogy telik az idő, egyre jobban zavarja, hogy kristálypohárból kell innia, így elkezdi rávenni a kristálypoharat, hogy legyen már bögre.
Olyanokat mond, hogy "már háromszor megbeszéltük, hogy növesztesz ide oldalra egy kis fület!", meg hogy "sokkal jobb volna mindenkinek, ha nem lennél ennyire átlátszó, kezd idegesíteni"... stb. Ahelyett, hogy keresne magának egy bögrét!
Ha valaki bögrét szeretne, igyon abból, és hagyja, hogy más boldog legyen a kristálypohárral. Ez a bögrék szabálya.
Lásd, hogy egy csodálatos illatozó virág vagy

Lásd, hogy egy csodálatos illatozó virág vagy, mely ÖnMAGa kelyhéből fakadóan szórja szét fényét a világban. Akinek szüksége van ebben a kehelyben lévő nedűre, nálad ontja szomját.
(A bennem élő Istennő üzenete)

A mi női meditációs gyakorlatunk

Az a mi női meditációs gyakorlatunk, hogy megidézzük önmagunk halott, szétszaggatott darabkáit, hogy visszahívjuk magának az életnek halott, széttépett aspektusait.
A halott újrateremtője mindig kettős archetípus.
A Teremtés Anyja egyben mindig a Halál Anyja és fordítva.
E kettős természet, e kettős feladat következtében az a nagy munka áll előttünk, hogy megtanuljuk, köröttünk, velünk kapcsolatban és bennünk minek kell élnie és minek meghalnia.
Meg kell tanulnunk mindkettőnek az időzítését: hagynunk kell meghalni azt, aminek meg kell halnia, és élni kell engednünk azt, aminek élnie kell.
(Clarissa Pinkola Estés PhD: Farkasokkal Futó Asszonyok)

A Föld Anya létezési formája a szeretet

A Föld Anya létezési formája a szeretet. 
Ehhez a szeretethez kell visszakapcsolódnotok.
Ez a szeretet tápláló, sejtmegújító erővel rendelkezik.
A Létezés ősprincípiumát áramoltatja Belétek.
Engedjétek hát MAGatokba ezt az ERŐT és táplálkozzatok belőle.
Ő az, aki Életadó energiájával táplál Bennetek.
Ebben a létformában-melyben léteztek, a földi létezés formavilágához kapcsol Bennetek.
Ő általa tudtok egy olyan minőséget végigáramoltatni MAGatokon, mely termékenységként jelenik meg Bennetek. A Föld ereje sok korlátozó mintát ki tud OLDANI Belőletek. Erejével ÁTMINŐSÍTI az elfojtott érzelmeket, és egy olyan minőségbe EMELI, mely által BIZTOSAN (MAGodban bízva) állsz a lábadon.
Mert ráébredsz arra a tényre, hogy a Földön töltött Életed fontossága abban a mibenlétben gyökeredzik, hogy LÁSD azt a kis szegletet, azt a Világot, amelyben Élsz, és a tőled telhető mértékben MINDENT megtegyél a felvirágoztatásáért. Áldott Föld, mely megtermékenyít Benneteket.
Áldását EREJE adja, mellyel megnyilvánul Benne…

A tudatlan Nők versengenek egymással

Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét

Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét.
Eggyé válik a teremt-ő erejével, együtt rezdül a teremtéssel.
Ő maga is azzá válik. 
Eggyé válik a Napba Öltözött Asszonnyal.
Érintése szíveket nyit, jelenléte gyógyírként hat.
Együttrezdül a természet ritmusával, Ő maga is azzá válik.
Jelenléte áldást hoz minden létezőre.

Kedveseim NőTársaim!
Fenti soraim azt gondolom sokunk által kijelölt célunk, amihez szükséges minél előbb eljutnunk, hogy egy szebb és élhetőbb világban éljünk, amit itt szépséges Hazánkban teremtünk meg. De mindezt csakis ÖnMAGunk megújulásán keresztül tudjuk véghezvinni.
A Nők az eddiginél is egy mélyebb lelki síkra érkeznek meg önmagukban, ahonnan felszínre hozhatják az igaz, eredendő minőséggel egyenértékű értékeiket. Ehhez viszont muszáj Önmagunk árnyékrészeivel szembenézni, felszínre hozni, és a Fénybe emelni! Merjünk ezen részeink feléje lépni, s benne elmerülni, hogy megértésünk által az árnyék felszabaduljon, és helyébe a megengedés, a boldogság, a teljesség áramoljon...
Me…

GYÓGYÍTÓ MÉH KÖR skype csoportot hozok létre

Kedves Olvasók!

GYÓGYÍTÓ MÉH KÖR skype csoportot hozok létre
Pásztor Judit segítségével.
Egy tartalmas, mély belső utazásra hívlak meg benneteket, ahol lehetőség nyílik rá, hogy visszataláljunk ÖnMAGunk forrásához, életre keltsük elfeledett részeinket, feloldjuk a sejtmemóriánkban rögzült emlékeket, amelyek nagyon is meghatározóak életünkben.
Tudjuk, hogy az Isteni Öntudatra ébredt NŐ, ÖnMAGa tengelyébe állva egy biztos pontot képvisel a Világban. Tisztában van az értékeivel, mindazzal a minőséggel, amellyel megjeleníti magát a Világban.
Kezdés 2017. április. 13.-án 19 órakor.
A meditáció témája: Összekapcsolódom létezésem isteni és természeti forrásával.- A bennünk lévő Őseredet, az Életfa kiteljesedése. 
Két hetente tervezem a csoportfoglalkozásokat, melyek ingyenesek.
Jelentkezni nálam lehet a következő e-mail címen április 12-ig.
lendvaykatalin@gmail. com
A jelentkezéshez egy nevet és egy skype nevet szeretnék kérni Tőletek. A skypon Pásztor Judit fog felkérést küldeni nektek, akinek skyp n…

Egy kapcsolat kezdetén a NŐ általában még tudatában van saját szépségének, erejének, kisugárzásának

Egy kapcsolat kezdetén a NŐ általában még tudatában van saját szépségének, erejének, kisugárzásának, ilyenkor megéli a Férfi imádatát, csodálatát. Ilyenkor a középpontjában van.
Majd a kapcsolatban sokszor előfordul az, hogy a nő saját középpontját egyre inkább áttolja a férfiba, egyre inkább függésbe kerül attól, hogy a férfi mit gondol, mit mond, mit csinál. Kisugárzása, varázsereje így egyre fogy. És jön a következő illúzió. Az, hogy majd akkor leszünk újra teljesek, ragyogóak, amikor a férfi visszaváltozik. Holott pont arra lenne szükség, hogy a bizonytalanságból visszatérjünk önmagunk szépségének magabiztosságába, a középpontunkba, melyből kiárad mindaz a szépség, ami a Női Eszencia.
(Veres Krisztina)