2017. február 18., szombat

Új Tavasz, Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét!

Dávid Júlia alkotása: Anyahita


A magyar nő megtartó ereje által mindig hegyeket mozgatott.

Lányok, Asszonyok ébredjetek fel az álomból, merjétek felvállalni magatokat! Ébresszétek Nőtársaitokat, akik még mindig egy hamis eszmében remélnek, megfertőzik hazugságaik által a családok lelkét, s szent erejét semmisé teszik......

teljes írás itt olvasható:
2017. február 15., szerda

A szerelem híd a szív csakra és a szakrális csakra között.„A szerelem a Teremtő Erő, világokat épít, és világokat képes pusztítani. A szerelem az ősi erő, a Teremtés energiamezeje. A szerelem híd a szív csakra és a szakrális csakra között. A nő hídja - a szíve és a méhe között - megsérült az elmúlt Korszakban.
Ám az Aranykor a nő méhéből születik újjá.
Csodálatos szimbólum ez, melyet a beavatott lelkek szívszemei látnak csupán:
Ahogy a nőben újra épül a híd a szíve és szakralitása között, úgy ébred az Istennő, úgy emelkedik vissza az Istenanya az Istenatya mellé, és újjászületik a kollektív tudatban az Istenkép, az Isten-tudat.
Amikor Új Korszak, Új Világ születik, mint születés, a nő méhének energiamezejéből történik. Jang álma Jin méhének földelő energiájában születik meg. A női minőség a föld és a víz elem misztériuma. Gaia Földanya, testéből, földjéből táplál, gyümölcsöket és zöldségeket növeszt, hogy táplálja gyermekeit, ahogy az anya is testéből táplálja csecsemőjét. Gaia Földanya vizeivel gondozza gyermekeit, életben tartja őket, ahogy az anya testének anyatejével gondviseli gyermekét.
Amikor az előző Korszak Kollektív Tudatában a Nő, a Jin minőség lesüllyedt, és a Szajha-Papnőből Szajha-Kurtizán lett, amikor a Szerelem Szentsége, a Szexualitás és a Test (az Anya-g) bűn lett, és ítélkezésbe, elfojtásba, kirekesztésbe került, akkor az Istennő Szakrális Teremtő Ereje eltiportatott. Ám a Teremtés Egysége maga a Jin és a Jang Egysége, és amíg a Jin Teremtő Ereje sérült, addig a Jang Erő sem képen önmagában teremteni.
Az Új Korszak, az Aranykor az Istennő ébredésének, és felemelkedésének Korszaka. Nők ezrei kapcsolódnak vissza Méh-energiájukhoz, Önön Szerelem-Teremtő Erejükhöz. Mag-osabb minőségben élik meg nőiségüket, Nők ezrei találnak vissza szakrális energia-forrásukhoz, a Méhükhöz. Szívüket újrakapcsolják Méhükkel.
Nők ezrei ébrednek rá önön szakrális nőiségükre, hogyan is tudják megélni eme Szentséget.
Ébrednek az Istennő Papnői – az Istennő Lányai, inkarnációi. A Nők Méhük fényén át újjáteremtik és újjászülik az Aranykort. Az Aranykor a Nő Méhén keresztül születik újjá, születik meg.
A Nő Méhének ismét ragyogása, fénye maga az Aranykor.
Az Újkor, az Aranykor az Isten-tudat, a Kollektív-tudat újjászületése. Az, ami újjászületik a férfi és női energia újraértelmezése, a férfi és a nő kapcsolatának újjászületése, kiegyenlítődése… és legfőképpen békéje és szeretete… Amikor a Férfi és Nő ismét békében és szeretetben lebegnek, szeretésben vannak a versengés és egymás eltiprása helyett, akkor az maga az Aranykor, a Krisztusi Kor újjászületése.  Amikor Jin és Jang ismét társak, egymást segítik és támogatják, tisztelik, az maga az Újkor Kollektív-tudatváltása.
Minden karmikus egyensúlytalanság a duális energiák harcából fakad. A duális energiák egyik fő szimbóluma a férfi és nő, a fény és sötétség, nappal és éjszaka, fent és lent, kint és bent… Amikor ők egyensúlyba kerülnek, amikor megszűnik a versengés, és e minőségek között ismét mellérendeltség és kiegészítés bontakozik ki, akkor az, maga a Tudatváltás. A szeretés és a béke tudata - a viszály és a harc helyett…
Ezért kulcsfontosságú hát a Nő Méhe… a Nő Méhe a kapu az Aranykorhoz, maga az Aranykapu. A Nő Méhének energetikai gyógyulása, fényesedése, ragyogása az, ami felemeli az Istennőt az Istenférfi mellé, társsá születik újjá a Nő Méhében a férfi és a nő… (Mária Magdala)”

Közvetítette: Kristályfény 33

2017. február 6., hétfő

A női lét tizenhárom archetípusaEmlékszem, hogy örültem, mikor kezembe kaptam ennek a könyvnek a magyarra fordított kéziratát még a megjelenés előtt. Azonnal rávetetem magam, és a magamról megértett dolgokat kincseknek éltem meg. Elizabeth azokban a körökben, ahol akkor én mozogtam, ismert és elismert személyiség volt (és természetesen most is az). Otthonszüléseket kísérő bába, aki jól ismeri a nőket, és nem csupán abban az életszakaszban, mikor szülnek.
A típustanok után egy mélyebb, ősibb, archaikus tudást hozott el nekünk rólunk, nőkről. Foglalkoztam már a négy alapvető személyiségtípussal, az enneagrammal, a bennünk élő istennőkkel, de ez valami egészen más.

Olyan tapasztalattal rendelkezik Elizabeth a nők lelki ciklusairól, amelyről korábban soha sehol nem hallottam, olvastam. Sőt egyáltalán nem olvastam. Ugyan A bennünk élő istennők című könyv ír arról, hogy változhat az, hogy éppen melyik istennőével azonosak a mélyen húzódó érzéseink és indítékaink és persze a felszínen is ez tükröződik, azonban úgy véltem és vélem ma is, hogy alapvetően nagy váltás nem valószínű.
Én soha az életben nem leszek Démétér, egyszerűen nagyon távol áll tőlem a férfi birtoklása és a bosszúállás, és nem hinném, hogy ez különösebben változni fog. Na de vissza ehhez a könyvhöz.

Megismerhetjük a nők tizenhárom archetípusát, melyek lehet, hogy sorban, egymás után következnek be, de az is lehetséges, hogy más korokban éljük meg őket, mint a legtöbb nő.
Ugyanúgy nincsen „normális” sorrend, ahogyan nem lehet, nem volna szabad a szüléseket sem a „normalitás” szavával bekeretezni, ketrecbe zárni. Mi, nők, olyanok vagyunk, amilyenek, az életünk egyszeri és megismételhetetlen, és minden szépségével, csúnyaságával, örömével, fájdalmával és tökéletlenségével együtt a miénk és mégis tökéletes. Emellett vannak olyan történések, a vérmisztériumok, melyek valamelyest befolyásolják, hogy mit mikor élünk át. (A vérmisztériumok az első menstruáció, a szülés és a menopauza és a vérszövetség.)

Az első menstruáció előtt az Ártatlanság negyedében lévő Lány szakaszát éljük át, amely tiszta, még nem akar nőként megfelelni mások elvárásainak, nem zavarják a serdülőkori hormonok, nem keres párt, és kapcsolatot tart a saját lényével.
Az első vérmisztérium, az első havivérzés belépésével a Szűz szakaszába érkezünk. Bimbózik a teste és a szexualitása, ingadozik a függetlenségre törekvése és a felnőttkorral szembeni félelmei között. A következő archetípus a nők közötti kötelékről szól függetlenül attól, hogy él-e már szexuális életet vagy nem, tízes évei végén vagy húszas évei elején jár általában, önkifejező, nyitott a szíve és az elméje. Ő a Vérnővér.

Szerető szakasza már a Gondoskodás negyedében található, a legkevésbé korhoz kötött archetípus.
Ilyenkor párt keresünk, és ez igen sok éven át lehet így.
A második vérmisztérium belépésével, a szüléssel vagy egy alkotó munka melletti szenvedélyes elköteleződéssel születik vagy meg az Anya archetípusa. Önfeladást és fegyelmet tanulunk és azt, hogy akkor tudunk valami fölé kerekedni, ha elengedjük azt.
Bába életszakaszában a nők már saját tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek vagy alkotások világra hozataláról, és készen állnak arra, hogy másokat is végigkísérjenek ezeken a folyamatokon.

Hatalom negyedének első archetípusa az Amazoné, akinek a válláról lekerülnek az anyaság, a gondoskodás, a tanítás terei, újraéleszti eredeti természetét, független önmagához tér vissza. A Matriarcha autonóm és tekintélye van, learatja, amit elvetett, megtapasztalhatja a vérszövetség misztériumát.
Spirituális késztetések és a menopauza közeledte jellemzi a Papnőket, meghaladják idejét múlt viselkedési mintáikat, bölcsen mutatnak utat másoknak, alázatosak és megtisztulásra vágynak.

Varázslónő a Bölcsesség negyedének első archetípusa.
Befelé forduló, bár tele van energiával, szembe néz legmélyebb félelmeivel. Ez a szakasz a változó korhoz kapcsolható. A Vénség megbékél azzal, hogy minden elmúlik, ő is.
Minden sejtjéig bölcs, lezárult a változó kor.
Ez idő alatt fonja meg a nő a kötelet, mely a halálba való átmenet során tartja majd.
Sötét Anya az élet és halál kapujában áll, mint a Bába, de ő maga indul az ismeretlenbe. Nincs több vágyakozás, a sötétségből a fény felé fordulunk.

Mindezeken belül pedig ott található az Átváltoztató, melyben megmártózunk minden esetben, mikor egy másik szakaszba lépünk.
Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden nőnek és minden olyan férfinak, aki úgy dönt, hogy megpróbálkozik azzal a lehetetlennek látszó dologgal, hogy megértse a női természetet. Ennek a könyvnek hála talán mégsem tűnünk majd olyan kiismerhetetlennek. Ha meg mégis, akkor maradjunk az egyszerűbb megoldásnál: szeressenek minket, kérem szépen.
-flo-
„Évekkel ezelőtt, angolul olvastam ezt a könyvet, és egészen új dimenzióit nyitotta meg számomra a nőiség megélésének főleg abban a tekintetben, hogy az Anya után nem a Banya jön. Az anyaság utáni időszak nagyon fontos szerepekkel, megélésekkel bővült, a 40 éven túli korosztály új jelentéseket, értéket kapott, ami a mi kultúránkban nagyon hiányzott – holott eredetileg nagyon is a miénk, nőké volt ez mind, csupán elfelejtettük, kikopott.”
Hoppál Bori
„Az, hogy az első menstruációt megünneplendőnek tartja Elizabeth Davis, nagyon fontos szerintem, mert ez eddig nem volt nálunk. Egyre több olyan nővel találkozom, akiknek nagyon sokat jelentenek ezek a gondolatok, erőt merítenek ebből a könyvből, ebből a gondolkodásmódból.”
Zsuzsi


http://www.paradigma.hu/index.php?moduleName=Content&ID=%C9letk%F6r&pageID=Content

2017. február 4., szombat

Babba, Boldogasszony, vagy régiesen Bogaasszony a mi Istenünk nőiségbeli, anyai megjelenési formája


Petrás Mária alkotásaBabba, más néven Boldogasszony, vagy régiesen írva Bogaasszony, az istenanya, aki az egész világ szülője.

Minden, ami létezik, anyagi és szellemi, az ő megtermékenyülésének eredménye. Bár lényege láthatatlan és felfoghatatlan, mert mindent magába foglaló, Babbát első sorban a Boldogasszony hét alakjában tiszteljük és ünnepeljük, mint Tűzszentelő Boldogasszonyt, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, Sarlós Boldogasszonyt, Nagyboldogasszonyt, Kisboldogasszonyt, Hálaadó Boldogasszonyt és Földtiltó Boldogasszonyt. Babba ötven erejének és alakjának, valamint ezer nevének és tulajdonságának a megismerésével válik életünk teljessé és gyümölcsözővé.
Nemcsak ünnepeink, hanem életvitelünk, viselkedésünk és értékeink is Babbához kötődnek. 

Legfőbb értékünk a szív tudása, ami képes megismerni Babba négy megnyilvánulását: a teremtőt, a fenntartót, az átváltoztatót és a káprázat keltőt.

Alapérzésünk a hála, tisztelet és ebből következik számunkra Babba minden teremtményének a szeretete és szolgálata.
Ebbe nemcsak az emberek tartoznak bele, hanem az állatok, a növények, a minket körülvevő természet is.
A fogadalom az, ami megerősít bennünket abban, hogy a hála, tisztelet, szeretet és szolgálat életét éljük.

Egymás megbecsülése, segítése és a tiszta életvitel pedig az, ami mindezt lehetővé teszi. Mindennek következménye a megvilágosodás és boldogság együttes áldása, ami Babba legnagyobb ajándéka számunkra.

A Tengri a tiszta tudat, és az ahhoz vezető út.

Tengri az Ég nevea tenger végtelenségéé, ami mint jelkép, a tudat eredeti, tiszta természetét mutatja számunkra.
Tengri tisztelete a tudat megtisztítása.

Babba, vagyis a Boldogasszony tisztelete csak tiszta tudattal lehetséges, aminek elérése életünk legfőbb célja.

A magyar mesékben és  jelképeinkben maradt ránk mindaz, amit régi tanítóink tanítottak.
A meséket régen a legnagyobb tanítók írták és tanításaikat összegezték bennük jelképes nyelvezettel.

Ugyanezek a tanítók alkották meg a bennük levő isteni lény értelmével azokat a jelképeket, szertartásokat, dalokat és mantrákat, amivel a végső igazsághoz lehet eljutni.


Az önkiteljesítéshez vezető szellemi utat a mesék írták le legjobban, értelmét ezen kívül dalainkban, ránk örökített szertartásainkban átérezhető jelképeink is tartalmazzák.

Minden embernek joga van a boldogsághoz és az élet végső igazságának a felismeréséhez. A tudatlanság szenvedést és csalódásokat szül, az élet kielégületlen, beteljesületlen marad. Régi nagy tanítóink olyan tanításokat hagytak ránk a mesékben és jelképekben, amiknek segítségével meg tudjuk szüntetni a szenvedést és tudatlanságot. Csak rajtunk múlik, élünk-e vele. 

Egyénileg sok elhatározást hozhat valaki, olvashat könyveket és talál szépszámmal szöveges és videőanyagokat az interneten is. Magányosan azonban nem könnyű kiteljesedni.
Segítő társak és közösségben való részvétel is ajánlatos ahhoz, hogy a "lángot" ébren tartsuk.

Az úton vezetőre, mentorra is szükség lehet, aki már jól ismeri az utat.  És szükség van arra, hogy mindenki, aki a szellemi ösvényen jár, tanítványok és tanítók egyaránt,  a mindenkiben lakó isteni lényt lássák és tiszteljék egymásban. Így a szellemi fejlődés útjából fokozatosan elhárulnak az akadályok.
Több közösség is alakult és alakul mostanában, amiben  melegséget, szeretetet és megvilágosodást kaphatunk.Bennünk élő istennők


2017. február 2., csütörtök

TŰZSZENTELŐ BOLDOGASSZONY

TŰZSZENTELŐ BOLDOGASSZONY,
Áldott fényed reánk ragyog.

Megtisztítja múltat s jövőt, 
Szívünkben ÚJ KIKELET jő.

Kicsiny MAGok kicsiráznak, 
Hazánk boldogulására tesznek a mában.

Biztos alap ÉLEFÁKnak,
Minden madár reá szállhat.

Sólyom röppen, magosra száll, 
megnyitva az ÉG kapuját.

Árad ránk a Szent Fényesség,
ki MAG magyar útjára kél.

Tűzszentelő Boldogasszony,
Áldott fényed bennünk ragyog, 
mert MI MAGOK VAGYUNK!

Áldással és Fénnyel: Feketéné Lendvay Katalin
2017. Jégbontó havának 2.-ik napján

A képen Boldogasszony selyemképem látható.
2017. február 1., szerda

Jégbontó havának 2. napján Tűzszentelő Boldogasszony ünnepe


 Gyertyaszentelő Boldogasszony - Kolozsvári - Donkó Rebeka 

 Jégbontó havának 2. napja,ami nem más mint Tűzszentelő (gyertyaszentelő) Boldogasszony napja, amely jeles nap volt őseink életében, hiszen ez az egy nap volt kerek egy esztendőben, amikor kialhatott a tűzhelyben a tűz. Ilyenkor kitisztították a tűzhelyet és a házat s ezt követően családostul a szentligetekbe, berkekbe, fényes szegletekbe szertartásokra mentek az emberek, ahol táltosok megszentelték megtisztították előbb a tüzet, ehhez hívták a Tűzszentelő Boldogasszonyt majd a szertartás további részében megemlékezve Tűz és Nap hitű dicső őseinkre, az emberek kezükben gyertyát tartva kérték Tűzszentelő Boldogasszonyt otthonaikba vihessenek az ő tiszta dicső és mindent átható fényéből , hogy egész esztendőben segítséget s erőt adjon, s szükségkor utat mutasson.
Ilyenkor a táltosok hétféle fából szertüzet gyújtottak s miközben hívták a Tűzszentelő Boldogasszonyt s őseinkre emlékeztek dicső ősökről regéltek s a tűz fontosságáról tanították a népet s a tűz tiszteletére a gyermekeket.
S az elhamvadó szertűzből zsarátnokot vittek haza az emberek, hogy azt tegyék az első új tűz alapjául ,hogy kihűlt házuk újra meleg otthon legyen kerek esztendőben.
S a Tűzszentelő alkalmával megáldott gyertyákat szükségkor elővették s a gyertya fényénél, melegénél ha kelet nagy döntést hoztak. De ház építésnél a megszentelt gyertyából egy-egy darabot a ház sarkai alapja alá tettek, ha úgy érezték , hogy rontás vagy gonosz van a házban vagy gazdaságba netán a jószágok közt akkor egymást követő 9 kedden meggyújtották a megszentelt gyertyát s Boldogasszony anyánkat hívták segítségül s a rontás , gonoszság elszállt. Ha valakinek gyomor,bél,hólyag bántalma volt vagy vizenyős a megszentelt gyertyából egy kis darabot a köldökére tettek meggyújtották s azonnal poharat tettek rá (köpöly) s a kihunyó szentelt gyertya fénye magával vitte a betegséget. A lábas jószág ellésekor a baromfiféle kelésekor szintén a megszentelt gyertyát gyújtották meg az istállóban , majorságban s vetés előtt a vetőmagok zsákjait is a megszentelt gyertyával járták körbe s gyermek áldáskor a születőt is a megszentelt gyertya fényével várták, hogy egész életére utat mutasson a világosság felé.
Ha valaki esetleg halál vagy születés miatt mégsem tudott volna részt venni Tűzszentelő Boldogasszony szerén akkor a téli napforduló ünnepről elrakott zsarátnokot helyezte a tűzhelybe az új tűz alapjául.
Mára sajnos kevés otthon maradt és sok ház van s a házakban a tűz elem helyett eluralkodott a kényelem. A tűz a megindító fellobbanás a meleget adó szeretet és életet adó szerelem fontos része , ha elcseréled kényelemre nem lesz benne részed.Eltűntek az otthonokból a tüzek helyette kényelmes főző lapok, központi fűtés , elektroszmog s így tűnnek el az otthonok. Vidd haza a tüzet otthonodba , családodba, ragyogjon újra szemeidben s lelkedben a szeretet lángja, s óvjon Boldogasszony anyánk lángja s imája.
Dicsőséget őseinknek szép és gazdag jövőt utódainknak!
T Tóth Tibor.

Tűzszentelő Boldogasszony üzenete
Elmúlt életedről a szürkeség, a baj, a homály. Új korszak előtt állsz! A világosság és a Fény növekedésének ideje következik, és ez igaz a te életedre is!
Engedd, hogy az éltető, megszentelt tűz átjárjon, kiégesse belőled a homályt, a tél hordalékát, és feltöltsön életerővel !
Az Atya teremtett világa csodálatos! Légy részese a szépségnek a jónak, és szüless ujjá egy gazdagabb életre!
Utad általam áldott. Élvezd!


Jégbontó havának 2. napján Tűzszentelő Boldogasszony ünnepe

Őseink a Nap fiainak, a Tűz gyermekeinek tartották magukat. Tüzes népekként a tűz szentségként volt jelen az életükben.
A tűz az Égi Tűz, a Nap földi megnyilvánulásaként a Teremtő Égi Atya jelenlétét, az áldást, a jóságot, a szeretetet jelentette számukra.
Ezért fontos volt hát a tűz, a szent tűz a számukra. Minden házban, otthonban égett a tűz, tisztelték és vigyázták.

Időnként a tüzet is meg kellett tisztítani, meg kellett újítani. Tűz tisztításra, szentelésre alkalmas nap volt Jégbontó havának 2. napja, Tűzszentelő(Gyertyaszentelő) Boldogasszony napja.

A tűzszentelés napján hagyták kihunyni a tüzet az otthonokban, majd kitakarították a tűz helyét és a házat, és kivonultak a szent helyre. A szent helyen szertartásosan gyújtották meg a máglyát. Hétféle fából kellett rakni a szent tüzet. A tűz helyét meg kellett tisztítani, nem csak fizikailag, hanem energetikailag is, ezért a tűzrakás közben fohászkodtak. Természetes módon
Gerjesztettek szikrát. A hegyikristályon keresztül összegyűjtött napsugár lobbantotta fel a lángot.

A tűz tiszteletére doboltak, énekeltek, szertartásosan tisztelték a tűzet, az Égi Szülőket és az Égi Testvéreket..A tűzszentelő szertartás lakomával zárult. A megszentelt tűzből aztán mindenki hazavitte a saját kis áldott lángocskáját, és azzal gyújtotta meg az otthonát melegítő, az ételét megfőző éltető tüzét.

Ekkor még nem gyertyákkal vitték haza a tüzet, a szokás csak később szelídült gyertyaszentelésre. A Pray kódex XI. sz. leírja, hogy a magyar középkorban először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg a gyertyákat.

Miért kellett a tüzet megszentelni, megújítani?
Az ősz , a tél folyamán sok jó és sok rossz dolog is került az otthon tüzébe.A várakozás idejében ( Álom havának 1 napjától, Napisten születésnapjáig ) az ellenoldal, a gonosz erő van hatalmon, hogy beteljesedjenek az emberi sorsok. A sok ártó erő megviselte a tűz ékét-fényét, meg kellett újítani.

A szentelt tűzből gyújtott és a szentelt gyertyáknak mágikus képességeket tulajdonítottak, ami Boldogasszonyunk áldása után tényleg élő varázserővé vált.

E tüzes naptól a sötét, tisztátalan, megrontott idő véget ért, és valami tisztult, új dolog elkezdődött. A tavasz, a kikelet érkezik az égi tűzből, földi tűzből, tűz által megtisztítva,
Egy szép. gazdag év ígéretével.
A sötétség űzésének az ideje ez. A szürke, borongós tél hatalmának a megtörése, az újjászületés ígérvényével.
A tűz az életerő, az élet és a tisztulás.

Nem véletlen, hogy rengeteg hiedelem fűződik ehhez a naphoz. Ám ezek a hiedelmek kijelölték a tavaszi tennivalókat, a védekezéshez adtak iránymutatást és eszközt, a megszentelt gyertyát.

Ipolyhídvégen e napin a teheneket megvesszőzték, ez időtájt. A vesszőt ez után az eke szarvára tették, hogy a tavaszi szántáskor jobban húzzanak.

E napon szentelt gyertyát kellett gyújtani nyári zivatarok idején, amikor acsarkodó idegen garabonciások, vagy táltosok a szegény ember kenyerét fenyegették a vihar felhőben dúló küzdelmük miatt.

A megszentelt gyertyát a sublót, vagy a láda fiában tartották, vagy felkötözve vékony szalaggal átkötve a falra akasztották. Kéznél legyen a házszentelésnél, vagy ha nagy beteg van a házban.
A kiszombori méhészek ezen a napon végigsöprik a kaptárakat, hogy a méhek bőségesen mézeljenek.

A gyertyaszentelésből hazaérve az asszonyok hazatérve a gyertyából egy csipetnyit a kilincsre , hogy mindig békesség legyen a házban.
Megveregetik a gyümölcsfákat is, hogy az szépen teremjenek.

A szegedi öregek hittek a ,, kilencedős" mágiában, vagyis a kilenc kedden meggyújtott szentelt gyertya gonoszűző erejében.

Göcsejben a dagadt, felpuffadt gyomrú beteg számára levágtak egy darabot az égő szentelt gyertyából, és azt a szenvedő köldökére helyezték, üveg pohárral leborították. Hitük szerint a kialvó gyertya kiszívta a betegséget.

Tápén a ház alapjába boldogasszonyi füvet,szentelt gyertyát és sót szórnak.

A pricsei asszony szentelt gyertyát vidd az istállóba, amikor ellett a tehén.

A kígyók, a békák, a cserebogarak gyertyaszentelőig lefelé mennek a földben, akkor megfordulnak, jönnek felfelé.

Tűzszentelő Boldogasszony napja megválasztó volt az időjárásban is. Az e nap jellegéből hosszabb időre meg tudták határozni, milyen idő várható.

A téli álomból a medve kijön a barlangjából, és rossz időt talál,kint marad, mert tudja, ez csak félrevezető álom, a tél már a végét járja.

" Ha fénylik a gyertyaszentelő,
A száraz íziket vedd elő!" - mondja egy Dél-vidéki mondás. Ez azt jelenti,ha jó idő van, "mégeccer" olyan hideg lesz.

Ha gyertyaszentelő előtt megszólal a pacsirta , utána még sokáig fog hallgatni, mert hideg lesz. Ameddig gyertyaszentelő napján a nap besüt a pitvarba, addig majd behadar a hó.
Ha csepeg az eresz, rossz tavasz lesz, enyhe idő rossz termést jelez, egész napos eső jó termést.

Ha gyertyaszentelőkor a farkas beordít az ablakon, akkor rövidesen jó idő lesz. De ha gyertyaszentelőkor jó idő van, megette a fene! Hosszú lesz a tél! 


Tűzszentelés

Hamu mélyén nagy titokban
Parázs izzik, alvó tűz van
Hosszú télnek álmos éje
Borult tüzünk szép fényére.

Tűz álmodik kikeletről,
Tavaszt hozó Napistenről
Tűzszentelő Égi Anyát
Hívja már a megújulást.

Tűzszentelő Boldogasszony
Áldó kezén virágcsokor.
Tisztult égi s földi tűzben
Megéled a magyar lélek.

Új tűzre és égi tűzre
Barka ágak megélednek
Pattan aranyeső burka
Éltet szentel Égi Atya.

Tűzszentelő Boldogasszony
Terád várunk minden napon
Múlik a tél, s minden piszka
Fényed mindent megtisztít ma.

Múló télnek sáros mocskán
Tavasz éled sziporkázván
Égi Atyánk, tekints reánk
Szenteld meg a kicsiny hazánk!

Hozz színt, fényt és illatokat
Duruzsoló bogarakat
Áldd meg magyar gyermekidet
Mienk a sok szereteted.


Tűzszentelő Boldogasszony

Tűzszentelő Boldogasszony
Áldott kezén az irgalom
Tél-hordalék mocskolt tüzét
Megtisztítja, megújítja.

Tenyerében tűztündére
Lobog, hajlong énekelve
Élet tüze, nagy és fénylő
Tisztult magyarságunk eljő!

Boldogasszony áldó keze
Éleszti a fáradt tüzet.
Jő a tavasz zöldellőben
Tűzatyánk is izzó fényben.

Égi tűzben, földi tűzben
Boldogasszony kebelében
Tisztuljon a magyar nemzet
Hagyja el a sötétséget.

Kovács Kálmánné Nóri levele nyomán


2017. január 31., kedd

Az érintés hiánya sokkal súlyosabb lelki zavarokat okoz, mint a szex hiánya.”Amikor megérintünk valakit, megváltozik a megérintett fizikai érzete - csökken a feszültséget okozó hormonok szintje, csökken az idegrendszer feszültsége, javul az immunrendszer állapota és ez kihatással van a viselkedésünkre, hangulatunkra.
Nagyon sok embernek, akinek az életéből hiányzik a szex, elsősorban a gyengédség iránti vágya nem teljesül.
 
A szerelmesek azért szárnyalnak, mert átlagosan négyszer több érintést, ölelést, simogatást adnak egymásnak, mint a többi ember.
 
Kutatások igazolják, hogy az az ember, akit valaki gyakran a karjába zár, magához ölel, a szívéhez szorít, kevésbé frusztrált, kevésbé szorong, a félelemérzete csökken.
Az ölelés oldja a stresszt. A kutatások szerint az érintés szükséglete sokkal erősebb a táplálék iránti szükségletnél.
A testi kontaktus szükséglete folyamatosan jelen van az életünkben, de a társadalmi szabályok a legtöbbször megakadályozzák az érintések vágyát. Pedig az érintésnek hihetetlen nagy, mondhatni csodát tevő energiája van.
Az érintés,a simogatás felülírja a fájdalomérzést. Ugyanis a bőrünkben a simogatás érzékelésére külön idegrostok találhatók, ezek a CT-idegek, s minden egyes ilyen idegrost körülbelül 1 négyzetcentméternyi területről továbbítja a simogatás hatását.
Virginia Satir pszichológus szerint napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten tartáshoz és tizenkettő a gyarapodáshoz. Érdemes tehát elgondolkodnunk azon, mi hány ölelést adunk és hány ölelést kapunk naponta? Az ölelés szempontjából éppen csak túléljük-e az életünket, vagy gyarapodunk-e általa? Családtagjainkat az anyagi javakon kívül ellátjuk-e elegendő testi érintéssel, hogy az egészségüket is megtámogassuk?
Az érintésben hihetetlen erő lakozik. Összeolvasztja az embereket, ledönti a
közöttük lévő falakat, jobban mint bármi
más, és mindannyian reagálunk rá.
Az érintésben energia van, csodát tévő energia. Az érintés a szeretet egyik legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kapcsolatokat.
A szeretet a legerősebb gyógyító erő.
Az érintés, az ölelés és a kézzel való kontaktus - amikor szeretetet adunk vagy kapunk-
fizikai, szellemi és érzelmi változást idéz elő bennünk. Nagyon kevés az érintés és az ölelés. Hozzáérni valakihez és megölelni, nem is olyan egyszerű… Nem lehet tudni, hogy a másik ember hogyan reagál. Lehet, hogy ellök magától és ellenségesen viszonyul a közeledéshez. Ez eggyel több ok, hogy megpróbáljuk feloldani a gátlásait.
A szeretethez bátorság kell.
Készen állni, megkockáztatni, hogy ellökjenek maguktól, hogy fájdalmat okozzanak,
de leggyakrabban mégis győzni fogunk. Érdemes megpróbálni… Az emberek előbb-utóbb megnyílnak nekünk. Ha mindannyian arra várnánk, hogy a másik ember teszi meg az első lépést, akkor mi lenne velünk? Csak ölelésre kell tárni karjainkat,
és ezzel megnyitjuk a szívüket. Akkor majd megérzik a szeretet energiáját, melyet az érintés ereje lobbant lángra.


Lélek, gyerek, mese fontossága


Katona Irénnel beszélgetés a tűzhely mellett-- A szerves műveltség nagyasszonya a gyermekek óvodai oktatási-nevelési rendszerét dolgozta ki, mely hiánypótló, és lélekből fakadó tudás. Irénke néni a Sárrét ősi hagyományából merít, elődjének Szűcs Sándor gyűjtő, néprajzost tartja. Az óvodai nevelési gyakorlata több mint 4 évtized, bábszínházat vezetett 25 évig, majd’ ugyanennyit felnőttképzésben töltött el. Könyve: 'A szerves műveltségre alapozott nevelés az óvodában' szakmai összefoglaló. 

2017. január 30., hétfő

A bennetek élő Fény utat nyit a tudatosság felé.


A bennetek élő Fény utat nyit a tudatosság felé.
Ha befelé figyelsz,- MAGadra figyelsz, s szíved megnyílik a Szeretetre,- egy magasabb rezgéstarományba helyezkedsz.
Ilyenkor kegyelemteljes állapotba kerülsz.
Mindaz az energia amely körülvesz, körbeölel,- Lényed egy olyan aspektusba helyezi, melyben egy vagy Istennel. Itt már nincs különválás, - Egység van,- Teljesség.
Ez az új eneria ismérve,- nem erőszakos, nem tolakodó, lágyan áramló, - lágyságából adódóan leginkább a női energiákhoz hasonlítható.
Mindaz a minőség amely most testet ölt bennetek, előkészíti az Új Föld eljövetelét.
Csak áramoljatok a változással, saját félelmeitekkel ne szabjatok gátat ennek az áramlásnak, a változásnak.
Áldás! Feketéné Lendvai KatalinLady Nada Fénymesternő üzenete a szerelem-teremtésről: Hajnalok tavaszán...


„Hajnalok tavaszán, találkozik a két fél,
S ki egykoron meghasadt, lassan egységbe ér.
Megmutatkozik a szívek igazsága,
S a Lélek visszatalál a Teremtés Magjába.
Ősidők óta kering a lélek két fele,
A tudat hasadásában a lélek magjának valóját elveszítette.
S eljött hát az idő,
hogy emelkedjék a tudat,
Eljött hát az idő,
Mert sokan bejárták az utat.
S ki lelkének magjáig hatolt,
S a pillanat mágiájában nem futamodott meg,
Átlát a fátylon,
S önmagában lelkének másik felét pillantja meg.
Lehull hát az illúzió leple a lélekhasadásról,
Mert önmagadat fejted és érted meg,
mikor lelked másik felét vágyod.
Nem a Lélek hasad, hanem az Egy tudata,
S a dualitásban szétesik Jinre és Jangra.
A Viszály Istenei Jint és Jangot egymás ellen uszítják,
S így az Egy teremtésében a lelkek a háborúkat látják.
Amikor a Lélek békébe érkezik önmagában,
Jang Jinnel, és Jin Janggal,
Akkor a Lélek felhagy minden háborúval.
Jin és Jang párhuzamosan haladnak a felismerések útján,
S párhuzamban kelnek áll a lélek-alkímia hídján…”
/Lady Nada Fénymesternőtől – közvetíttte: Kristályfény33/
Hajnalok Lady Nadával:
Immáron 7 éve kopogtatott be egy éjjelen jelen életembe az ikerláng energia. Az elmúlt években több írást is közvetítettem, és végtelen történettel találkoztam. Én is megjártam az ikerláng szerelem magasságait és mélységeit, igen, voltam a legmagasabb gyönyörében, és voltam a pusztító mélységének néma sötétjében. Minden pillanatát ismerem… - azt hiszem…
Mégis, valami felfoghatatlan ajándékot éppen csak most kezdek észrevenni:
Amikor először érkezett meg szívemben az információ, az első lépéseimben világokat képes voltam megmozgatni, hogy végre – végre együtt lehessek Ővele. És ekkor még emberi módon vágytam az együttlétre, és skatulyákba zárva, hol őt, hol magamat büntettem azért, mert még nem lehetünk együtt emberi módon…
Aztán „megkaptam” emberi módon is Őt, és még mindig hagyott kivetni valót maga után a kapcsolatunk, hiszen nem úgy történtek a dolgok, ahogy a könyvekben, vagy akár a saját közvetítéseimben, saját könyvem (Kristályfény Misszió) csatornázásában is olvasható. Sőt, azt kell, mondjam, ráébredtem, hogy az én ikerláng kapcsolatomban semmi misztikum nincsen, mert ő annyira „földi”. Kétségbeesve kérdezgettem az Égieket, hogy ez hogyan is lehet, hiszen az ikerlángok valami szent missziót hajtanak végre, vagy mi…
Na, az én ikerláng kapcsolatom sok minden, csak nem szentnek tűnő missziószerű túlvilági lebegés. Ez hogy lehet?
És tudod mit, Kedves Olvasó?
Bevallom, vannak pillanatok, amikor még én is azt bizonygatom az Égieknek, hogy rájöttem én, hogy a Kozmosz csak huncutkodik velem, mert ez nem olyan, mint a könyvekben, úgyhogy kizárt, hogy ez ikerláng szerelem legyen. Ő nem az. Punktum. Mert ha ez az lenne, akkor ilyennek, meg olyannak kellene lennie, és Őneki így, meg úgy kellene viselkednie, de Ővele igen nagy gondok vannak – valószínűleg valamit elszúrtak az Égiek az Ő ébresztésénél – mert Ő aztán végképp nem úgy viselkedik, mint a próféciákban, és a „Szent Ikerláng Skatulyák Apokrifjaiban”.
Természetesen velem semmilyen gond nincsen, Ő nem érti, hogy mi lenne a feladat itt és most, ő játssza a Földit… én lebegnék a fellegek felett…
Persze az Égieknek annyira nagyon mindegy, hogy én mit hiszek, hiszen szabad akarat van. Azt hiszek, amit csak szeretnék, és azt teremtem, amit hiszek…
És ekkor Lady Nada fénye körbeölelt:
Gyengéd cirógatás volt, balzsamozó érzet, ahogy Lady Nada finom, meleg, rózsaszín fénye átjárt, megnyugtatott, és szívemet érintette. Kiemelt az „ikerláng – elvárásaimból”, és így olyat láthattam meg, amit addig saját szabályaim és elvárásaim ködjében nem.
Egyrészt láttam magamat lebegni, ezért lélekpárom kősziklaként tapadt a földhöz, hogy kiegyenlítse az én „földönkívüliségemet” az Ő „földiségével”. Aztán láttam magamat lángolni, ahogy karmikus tisztulások és oldások meditációiban égetem ki a megrekedt energiákat – mondjuk úgy, hogy emberként érzelmi kilengésben „tajtékzok” – Ő pedig türelemmel várja, hogy megnyugodjak. Lady Nada öleléséből úgy láttam, hogy a Lélek semleges, mint az ősi tao jel, a Jin és a Jang szimbóluma.
És akkor bevillant: Jin és Jang, az Egylélek két minősége. Volt idő, mikor csak vagy a Jin, vagy a Jang öltött testet. Most vannak lelkek, akik mind Jin, és mind Jang alakban jelen vannak. Lady Nada Fénymesternő megmutatta nekem, hogy eme jelenség az emberiség nagy változásaiban történik. Jézus és Mária Magdolna azaz ikerláng lélekpár, az Egylélek férfi és női alaköltése egyszerre, akik mécsesként lefűzték Gaia terébe az ikerlélek szerelem-alkímiát.
Az ikerláng, ikerlélek szerelem jelenség, a szerelem misztériumának alkímiája. Vajon e misszióban valóban önön boldogságunkról szólna a küldetés? És ha igen, akkor a személyes boldogságunk egy magasabb elrendeltetésnek lenne az útja…
És itt láttam, hogy az ikerláng energiának milliónyi története és vetülete van, és mennyire határtalan és végtelen. Láttam, ahogy összekapcsolódik szálaival az egyéni lélekemelkedéssel, és a kollektív tudat-háló emelkedésével. Láttam, ahogy az ikerláng energia feltétel nélküli elfogadásra, szeretetre, megértésre, tiszteletre hangol. Van, mikor éget, és régi megrekedéseket old fel, van, amikor mély szeretetsebeket gyógyít, van, amikor tanít…
Az ikerláng energia számomra ma már egy tanító energia, mely első sorban önmagamra tanít: tanuljam meg szeretni önmagamat, mert addig sem őt, sem mást nem tudok igazán szívből szeretni. Tanuljam újra az önbecsülést, öntiszteletet, önértékelést, mert amíg ez magam felé nem megy, másoknak sem tudom odaajándékozni. Tanít az ikerláng önmagammá válni és önmagam lenni, magamban lenni. Valójában mellettem halad, de igazán sosem velem. Ő is éli önön útját, és én is az enyémet. Két párhuzamos vagyunk, akik valahol a végtelenben összeérnek…
Ráébredtem, hogy eme végtelen bennem van. Ám amíg önön magam végtelenségével nem kapcsolódok, őt sem fogom érteni és érezni a végtelenben. Mert valójában az ikerláng energia nem kívül van, hanem bennem. Ez maga a szerelem. Amiben nincsen önzés, nincsen elvárás, követelőzés és akaratoskodás. Bennem, a Jinben van az én Jangom. Én a Jin Benne, a Jangban vagyok. Nem a személy számít, hanem a szerelem energiája, melyet bármikor megélhetek, ha ismét megnyitom magamat a szerelemnek. Akkor egy olyan férfi érkezik az életembe, aki számomra a belső Jangom megtestesülése…
Ekkor Lady Nada megmutatta, hogy világunk Szíriuszi álom teremtése Orion kapuján át, a Plejádok méhében, anyaggá formálásában. Szíriuszi teremtő kódjaink a 3, 6, 9, 12 és 36 – melyekkel újra és újra indíthatjuk önmagunkat, életünket. Újjászülethetünk, újra teremthetünk…
A Teremtés Egysége a női és férfi minőség, a Jin és Jang Egysége. Így a teremtés a Jin és Jang egyesülésében történik. Ekkor láttam az elmúlt 7 évemet, hogy amióta az ikerláng szerelem-energia jelen van a szívemben, azóta a csodák útján járok. Ikerlelkem mindig azt suttogja szívemben, hogy „tanulj meg nélkülem élni”. Vajon az ikerláng energia tanítása éppen az lenne, hogy visszatalálva önmagamba, ismét függetlenné válok…
Itt megálltam egy pillanatra, mert újra rajzolódott a karmikus örvényből való kilépés…
Hiszen a karma a függőségek, függő viszonyok kiegyenlítődésében, szabaddá alkímiázásában éppen a lelket szabaddá és függetlenné teszi…
Amíg függök Ő tőle, nem lehetek vele…
Amíg értelmetlen az életem nélküle, amíg boldogtalan vagyok Ő nélküle, addig nem vagyok boldog magammal… Ha nem vagyok boldog és örömmel teli önmagamban, önmagammal, addig hogyan is lehetnék egyensúlyban vele, hiszen ő én vagyok…
Magammal kellene lennem, ahhoz, hogy vele lehessek… Amikor magammal boldog vagyok, örömben, békében vagyok, akkor mintha már nem is lenne szükségem rá… Nem azért vagyok boldog, hogy végre vele lehessek, hanem tényleg békében, egyensúlyban és életörömben élek tőle függetlenül. Ha nincsen jelen úgy is jó, ha viszont jelen van, így való ajándékká válik számomra, mert nem hiányt pótol, hanem az önön egyensúlyom mellett, Ő a plussz… az ajándék…
Amíg hiányt pótol, szükségem van rá, addig függőségben vagyok, és Ő nem lesz velem… Mert akkor még kívül keresem, még nem vagyok egyensúlyban… Pedig Ő bennem van, az a bennem élő Jin és Jang egyensúlyában...
Ezen a ponton ráébredtem, hogy annyira, de annyira sok titkot rejt még az ikerláng alkímia. És talán annyira nagyon emberi módon akartam megélni. Abba kapaszkodtam hát innentől kezdve, hogy az ikerláng energia tanít engem… méghozzá önmagamra…
Ahogy az egyén egyre inkább visszatalál önön békéjébe, egyensúlyába, önmagába, úgy lángként fellobban fénye Gaia morfogenetikus mezejében, és eme lélek-lángról, újabb lelkek lobbanhatnak lángra, a lélek béke és életöröm lángjára…
Így már volt értelme újrafűzni a lélek-láng energiahálót, a Mag Jinjének és Jangjának egyesüléséből születő újra teremtést…
Írta: Kristályfény33

2017. január 29., vasárnap

"Elképzelek egy Nőt, aki szerelemben él Önmagával.Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született.
Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét.
Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza.
Elképzelek egy nőt, aki elismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre.
Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg.
Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt.
Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van. 
Aki tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait.
Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát.

Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat nélkül éli meg.
Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli.
Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét.
Aki elutasítja, hogy értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel.  
Elképzelek egy nőt, aki belépett az emberi érzelmek teljes birodalmába. Egy nőt, aki érzéseit tisztán és közvetlenül fejezi ki. Aki megengedi nekik, hogy olyan lágyan vezessék őt, ahogyan a lélekzet.
Elképzelek egy nőt, aki kimondja az igazságot. Egy nőt, aki bízik a megtapasztalásaiban és kifejezi azokat. Aki elutasítja, hogy mások gondolatihoz, felfogásához, vagy reakcióihoz alkalmazkodjon.

Elképzelek egy nőt, aki követi kreatív impulzusait.
Egy nőt, aki eredetit alkot. Aki elutasítja, hogy belső világában valaki más színeivel fessen. Elképzelek egy nőt, aki  önmagát saját istenei által jelöli. Egy nőt, aki az istenit önmagában, saját képmásában képzeli el.
Aki személyes spiritualitásán keresztül tájékozódik a mindennapokban. Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy megadja magát isteneknek, guruknak, magasabb erőknek.
Egy nőt, aki mélyen alámerült saját belső világába. Aki magának követeli, hogy impulzusaival, ösztöneivel harmóniában éljen.
Elképzelek egy nőt, akit érdekel a saját élete. Egy nőt, aki úgy öleli magához saját életét, mint tanítóját, gyógyítóját és kihívását. Aki hálás a szépség és a kegyelem hétköznapi pillanataiért.

Elképzelek egy nőt, aki saját életének az írója. Egy nőt, aki bízik a saját megérzéseiben, amelyek megmutatják, hogy mi a jó az ő számára. Aki elutasítja, hogy életformáját megváltoztassa azért, hogy az mások elvárásaival találkozzon.
Elképzelek egy nőt, aki részese a saját életének. Egy nőt, aki kreativitásának minden egyes kihívását megtapasztalja. Aki saját maga érdekében tisztán és erővel cselekszik.

Elképzelek egy nőt, aki ravaszul bánik a magánnyal. 
Egy nőt, aki önmaga rendelkezésére áll. Aki úgy választja ki barátait és szerelmeit, hogy azok képesek legyenek elfogadni, ha egyedül akar lenni.
Elképzelek egy nőt, aki nem alacsonyítja le a saját életét azért, hogy mások jobban érezzék magukat. Egy nőt, aki minden kapcsolatában évei, tapasztalata, és bölcsessége egészét adja. 
Aki arra számít, hogy jelenlétével kihívást és áldást hoz mások életébe. Elképzelek egy nőt, aki vállalja az egyenlőséget a párkapcsolataiban.
Egy nőt, aki nem hiszi tovább, hogy alacsonyabb rendű egy férfinál és szüksége van arra, hogy megmentsék. Aki elfoglalja az őt megillető helyet az emberek közösségében.
Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy értékes életerejét a krízisek, és konfliktusok támogatására használja.
Egy nőt, akinek kapcsolatai mély elégedettségben és nyugalomban telnek, anélkül, hogy kihasználnák őt. Aki törvényszerű ügyességgel választja meg barátait és szerelmeit, akikkel az élet kihívásain áthajózik. Elképzelek egy nőt, aki a nőt tiszteli saját életében.
Egy nőt, aki az asszonyok körében ül.
Aki emlékezteti magát, az igazságra amikor az feledésbe merül.
Elképzelek egy nőt, aki feladta az intellektuális biztonság és a jóváhagyás iránti vágyait.
Egy nőt, akinek minden cselekvése, kiejtett szava erőteljes közléssé válik. 
Aki fenntartja magának a jogot, hogy igazabbá tegye a világot.
Elképzelek egy nőt, aki a tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett.
Egy nőt, aki hűséget fogadott saját életének és képességeinek.
Aki minden mást figyelmen kívül hagyva hű marad önmagához.
Képzeld el, hogy Te vagy ez a nő!"
Patricia Lynn Reilly 
Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?


Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?
Ő aki ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot.
Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban.
Ő a megnyilvánult, az életadó. Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét. Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk. Megnyilvánulási formájában Anyahitaként jelent meg a FÖLDÖN.
Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk, az ősi anyai minőségünk.
Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést. Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK.
Áldással: Feketéné Lendvay Katalin

Magyar lányok, asszonyok, virágozzatok, és ezzel a szentséggel bírjatok!


Magyar lányok, asszonyok, virágozzatok, és ezzel a szentséggel bírjatok!
A fény egy részét látjátok csak meg magatokban. 
Ha az isteni Forrással összekapcsolódsz, a teljesség jelenik meg benned. 
Olyan impulzusokkal tölt meg, mely által eggyé válsz az isteni forrással. 
Önmagadra találsz, együvé válsz azzal az erővel amely mindig is ott volt benned, nem rajtad kívül létezett. 
Lányok, Asszonyok! Merjetek együvé válni önmagatok isteni részével!
Merjétek kiteljesíteni magatokban azt a részt, amely az isteni Forrásból fakad. 
Merjétek magatokhoz venni azt a szent, tiszta minőséget, melyről minden nő álmodik.
A Nagy Anya védelmezőn teríti rátok palástját, és várja szívetek virágba borulását.
Minden szó és gondolat ebben az állapotban más értelmet kap. 
Szívetek szentségében megszületik a vágy arra, hogy összekapcsolódjatok és magatokénak tudjátok az ÉN isteni megjelenésem.
Mindehhez erő kell és bátorság, mert fel kell számolni a bennetek lévő alacsony minőségeket, melyek elhitetik még mindig veletek, hogy nem vagytok képesek isteni fényeteket a világba vetíteni. 
Azt, hogy nem vagytok képesek az ÉN Szent Fényem elhordozni. 
Pedig ha tudnátok mily gyönyörűség számomra ha megmerítkeztek a Fényemben, és magatokévá teszitek azt, magatokba integráljátok, és onnan szerte szét sugározzátok.
Gyertek hát kedveseim, - Vegyétek magatokhoz a Fényem, mely megszabadítja lelketek a fájdalomtól, az aggodalmaktól, mindazoktól a régi rögzült mintáktól, melyek elakarják hitetni veletek, nem vagytok képesek megnyilvánítani istennői/isteni részetek.
Emeljétek hát fel lelketek Hozzám, merítkezzetek meg az ÉN fényemben, hadd öleljelek magamhoz bennetek, - és ebben a pillanatban ha megérzed ezt az erőt, ezt a minőséget, akkor már tudod, hogy te és ÉN egyek vagyunk.
Magyar lányok, asszonyok, virágozzatok, és ezzel a szentséggel bírjatok!
Mutassátok meg a világnak, milyen az, ha egy NŐ az isteni, kiteljesedett lényét sugározza szét a világban!
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvay Katalin