2017. március 23., csütörtök

Kíméletesen ölnek meg bennünket


"Mit sugall a reklám rólunk Nőkről?
Azt sugallja, hogy mint mindig, a külsőnk a legfontosabb.
A hirdetők ezért az ideális szépségről alkotott képekkel bombáznak bennünket.
A nők már nagyon korán megtanulják, hogy rengeteg időt, energiát és főleg pénzt kell rászánnunk,
hogy megprobáljunk így kinézni, és szégyeljük és bünősnek érezzük magunkat, ha kudarcot vallunk.
A kudarc pedig elkerülhetetlen, mert az ideál az abszolút tökéletességen alapul.
Az ideálon soha nincs ránc, sebhely vagy folt, még pórusai sincsenek.
Ennek a tökéletességnek a jellemzője, hogy sohasem érhető el, mert senki nem néz így ki, még ő maga sem, ez az igazság, senki nem néz így ki....."

2017. március 8., szerda

A nőiesség erőtereA nőiség egy különös erőtér. Egy eszencia, amely ha virágzásnak indul akkor olyan tartalommal bír melyet nyugodtan nevezhetünk az élet forrásának. Ez a forrás maga a teremtő megtestesülés, mely abból fakad, hogy lét minden eszenciáját magában hordozza. Minden részecskéjében megmozgatja azt a kardinális teret, melyben a testet öltés bekövetkezett. A mai világban valahogy eltolódtak az értékrendek. A női minőség már nem ugyanolyan, és nem azt az erőteret képezi, melyet eredendőségében életre hívott. Az eredendő női létezés egy lágy tartalommal bírt, de mégis megvolt a maga ereje és méltósága mely abból fakadt, hogy ismerte létét, emlékezett, és tudatában volt miben létének, annak az isteni forrásnak, annak az eszenciának amely belőle fakadt. Nem kicsinyelte le a létét, sőt isteni magasságokba emelte, és a magában lévő Istennővel egyesülve élte meg mindennapjait, és tőle kért útmutatást élete folyására. De hol is van a bennünk élő Istennő? Abban a szellemi tartalomban amely testet öltött bennünk. Ez a szellemi tartalom az eredendő lényünkhöz vezet vissza, amely a létezés forrásától egy velünk, önazonosulást érzünk iránta. Szellemi létünk benne teljesíti ki magát. Innen vagyunk eredeztethetőek... Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin Zárszóként: Az ősiségben a magyar hagyomány ünnepként Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünnepli a Nőt, mindent ami nőies. Március 8. Rákosi Mátyás tette kötelezővé 1948-ban. Célja, az öntudatos munkásnőről való megemlékezés volt. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja egyben a természet újjáéledésének, a tavasz kezdetének a napja,- ami magába foglalja a termékenységet, a virágba borulást, az életet szülő Nőknek, Anyáknak az ünnepe. Az újraéledő természet által mi NŐK is újjáéledünk. Létünk virágzásba borul. Gyümölcsoltó Boldogasszonynapjáig évről évre kiemelt időszakot élünk meg, melyben végleg megválunk minden olyan mintától, minőségtől ami hátráltat minket Eredendő Lényünk, Igaz Női Létünk felismerésében. ÖnMAGunkat pedig az Égi Anya és a Föld Anya vezetése és útmutatása által tudjuk egy mélyebb szinten megismerni.
Mi Magyar Nők egy különleges energiaminőséggel rendelkezünk. Az aranyasszonyi minőséget hordozzuk MAGunkban. Hogy megérkezzünk ennek a tudásnak a felismeréséhez, és megnyissuk a bennünk rejlő kódokat, ahhoz egy mélyebb megismeréssel szükséges magunk felé fordulni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy kik is vagyunk mi valójában, mit képviselünk a világban, mi az a szent cél, melynek továbbadására elhívottak vagyunk. Igazi Nővé válásunk záloga: ÖnMAGunk megismerése.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2017. március 7., kedd

Az egészséges nő nagyon hasonló a farkashoz...


Az egészséges nő nagyon hasonló a farkashoz: erőtől duzzad, életereje hatalmas, ő az életadó, tisztában van a területhatárokkal, leleményes, állhatatos, merész. A zabolátlan természettől való elválasztás mégis azt eredményezi, hogy a nő személyisége sivárrá, súlytalanná, kísértetszerűvé válik. Nem arra születtünk, hogy ugrásra, vadászatra, szülésre, életadásra képtelen, vékony hajú csenevész teremtések legyünk. Amikor egy nő élete megakad, közönybe fullad, akkor eljött az idő, hogy felszínre bukkanjon a zabolatlan asszony: hogy a lélek teremtő működése folytán a torkolatvidéket elárassza a víz.......❤️
(Clarissa Pinkola Estés PhD: Farkasokkal futó Asszonyok)2017. február 27., hétfő

Drunvalo: Élet a Szívben nőiAmikor elengedted a szív fájdalmait, egy új tér nyílik meg előtted, szíved szakrális terébe érkezel meg. Hogy belépj ebbe a megszentelt világba,szívcsokrod szirmait egyenként kell megnyitnod. Minden egyes szirom tanított valamire, melynek ha értelmét felismered, szabad vagy, újjászülettél nőiességedben. Egy új világ tárul fel előtted, mely merőben más az eddiginél, hisz most már az vagy, Aki Vagy,- megszentelt térbe érkeztél. 
(Feketéné Lendvay Katalin)

2017. február 18., szombat

Új Tavasz, Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét!

Dávid Júlia alkotása: Anyahita


A magyar nő megtartó ereje által mindig hegyeket mozgatott.

Lányok, Asszonyok ébredjetek fel az álomból, merjétek felvállalni magatokat! Ébresszétek Nőtársaitokat, akik még mindig egy hamis eszmében remélnek, megfertőzik hazugságaik által a családok lelkét, s szent erejét semmisé teszik......

teljes írás itt olvasható:
2017. február 15., szerda

A szerelem híd a szív csakra és a szakrális csakra között.„A szerelem a Teremtő Erő, világokat épít, és világokat képes pusztítani. A szerelem az ősi erő, a Teremtés energiamezeje. A szerelem híd a szív csakra és a szakrális csakra között. A nő hídja - a szíve és a méhe között - megsérült az elmúlt Korszakban.
Ám az Aranykor a nő méhéből születik újjá.
Csodálatos szimbólum ez, melyet a beavatott lelkek szívszemei látnak csupán:
Ahogy a nőben újra épül a híd a szíve és szakralitása között, úgy ébred az Istennő, úgy emelkedik vissza az Istenanya az Istenatya mellé, és újjászületik a kollektív tudatban az Istenkép, az Isten-tudat.
Amikor Új Korszak, Új Világ születik, mint születés, a nő méhének energiamezejéből történik. Jang álma Jin méhének földelő energiájában születik meg. A női minőség a föld és a víz elem misztériuma. Gaia Földanya, testéből, földjéből táplál, gyümölcsöket és zöldségeket növeszt, hogy táplálja gyermekeit, ahogy az anya is testéből táplálja csecsemőjét. Gaia Földanya vizeivel gondozza gyermekeit, életben tartja őket, ahogy az anya testének anyatejével gondviseli gyermekét.
Amikor az előző Korszak Kollektív Tudatában a Nő, a Jin minőség lesüllyedt, és a Szajha-Papnőből Szajha-Kurtizán lett, amikor a Szerelem Szentsége, a Szexualitás és a Test (az Anya-g) bűn lett, és ítélkezésbe, elfojtásba, kirekesztésbe került, akkor az Istennő Szakrális Teremtő Ereje eltiportatott. Ám a Teremtés Egysége maga a Jin és a Jang Egysége, és amíg a Jin Teremtő Ereje sérült, addig a Jang Erő sem képen önmagában teremteni.
Az Új Korszak, az Aranykor az Istennő ébredésének, és felemelkedésének Korszaka. Nők ezrei kapcsolódnak vissza Méh-energiájukhoz, Önön Szerelem-Teremtő Erejükhöz. Mag-osabb minőségben élik meg nőiségüket, Nők ezrei találnak vissza szakrális energia-forrásukhoz, a Méhükhöz. Szívüket újrakapcsolják Méhükkel.
Nők ezrei ébrednek rá önön szakrális nőiségükre, hogyan is tudják megélni eme Szentséget.
Ébrednek az Istennő Papnői – az Istennő Lányai, inkarnációi. A Nők Méhük fényén át újjáteremtik és újjászülik az Aranykort. Az Aranykor a Nő Méhén keresztül születik újjá, születik meg.
A Nő Méhének ismét ragyogása, fénye maga az Aranykor.
Az Újkor, az Aranykor az Isten-tudat, a Kollektív-tudat újjászületése. Az, ami újjászületik a férfi és női energia újraértelmezése, a férfi és a nő kapcsolatának újjászületése, kiegyenlítődése… és legfőképpen békéje és szeretete… Amikor a Férfi és Nő ismét békében és szeretetben lebegnek, szeretésben vannak a versengés és egymás eltiprása helyett, akkor az maga az Aranykor, a Krisztusi Kor újjászületése.  Amikor Jin és Jang ismét társak, egymást segítik és támogatják, tisztelik, az maga az Újkor Kollektív-tudatváltása.
Minden karmikus egyensúlytalanság a duális energiák harcából fakad. A duális energiák egyik fő szimbóluma a férfi és nő, a fény és sötétség, nappal és éjszaka, fent és lent, kint és bent… Amikor ők egyensúlyba kerülnek, amikor megszűnik a versengés, és e minőségek között ismét mellérendeltség és kiegészítés bontakozik ki, akkor az, maga a Tudatváltás. A szeretés és a béke tudata - a viszály és a harc helyett…
Ezért kulcsfontosságú hát a Nő Méhe… a Nő Méhe a kapu az Aranykorhoz, maga az Aranykapu. A Nő Méhének energetikai gyógyulása, fényesedése, ragyogása az, ami felemeli az Istennőt az Istenférfi mellé, társsá születik újjá a Nő Méhében a férfi és a nő… (Mária Magdala)”

Közvetítette: Kristályfény 33

2017. február 6., hétfő

A női lét tizenhárom archetípusaEmlékszem, hogy örültem, mikor kezembe kaptam ennek a könyvnek a magyarra fordított kéziratát még a megjelenés előtt. Azonnal rávetetem magam, és a magamról megértett dolgokat kincseknek éltem meg. Elizabeth azokban a körökben, ahol akkor én mozogtam, ismert és elismert személyiség volt (és természetesen most is az). Otthonszüléseket kísérő bába, aki jól ismeri a nőket, és nem csupán abban az életszakaszban, mikor szülnek.
A típustanok után egy mélyebb, ősibb, archaikus tudást hozott el nekünk rólunk, nőkről. Foglalkoztam már a négy alapvető személyiségtípussal, az enneagrammal, a bennünk élő istennőkkel, de ez valami egészen más.

Olyan tapasztalattal rendelkezik Elizabeth a nők lelki ciklusairól, amelyről korábban soha sehol nem hallottam, olvastam. Sőt egyáltalán nem olvastam. Ugyan A bennünk élő istennők című könyv ír arról, hogy változhat az, hogy éppen melyik istennőével azonosak a mélyen húzódó érzéseink és indítékaink és persze a felszínen is ez tükröződik, azonban úgy véltem és vélem ma is, hogy alapvetően nagy váltás nem valószínű.
Én soha az életben nem leszek Démétér, egyszerűen nagyon távol áll tőlem a férfi birtoklása és a bosszúállás, és nem hinném, hogy ez különösebben változni fog. Na de vissza ehhez a könyvhöz.

Megismerhetjük a nők tizenhárom archetípusát, melyek lehet, hogy sorban, egymás után következnek be, de az is lehetséges, hogy más korokban éljük meg őket, mint a legtöbb nő.
Ugyanúgy nincsen „normális” sorrend, ahogyan nem lehet, nem volna szabad a szüléseket sem a „normalitás” szavával bekeretezni, ketrecbe zárni. Mi, nők, olyanok vagyunk, amilyenek, az életünk egyszeri és megismételhetetlen, és minden szépségével, csúnyaságával, örömével, fájdalmával és tökéletlenségével együtt a miénk és mégis tökéletes. Emellett vannak olyan történések, a vérmisztériumok, melyek valamelyest befolyásolják, hogy mit mikor élünk át. (A vérmisztériumok az első menstruáció, a szülés és a menopauza és a vérszövetség.)

Az első menstruáció előtt az Ártatlanság negyedében lévő Lány szakaszát éljük át, amely tiszta, még nem akar nőként megfelelni mások elvárásainak, nem zavarják a serdülőkori hormonok, nem keres párt, és kapcsolatot tart a saját lényével.
Az első vérmisztérium, az első havivérzés belépésével a Szűz szakaszába érkezünk. Bimbózik a teste és a szexualitása, ingadozik a függetlenségre törekvése és a felnőttkorral szembeni félelmei között. A következő archetípus a nők közötti kötelékről szól függetlenül attól, hogy él-e már szexuális életet vagy nem, tízes évei végén vagy húszas évei elején jár általában, önkifejező, nyitott a szíve és az elméje. Ő a Vérnővér.

Szerető szakasza már a Gondoskodás negyedében található, a legkevésbé korhoz kötött archetípus.
Ilyenkor párt keresünk, és ez igen sok éven át lehet így.
A második vérmisztérium belépésével, a szüléssel vagy egy alkotó munka melletti szenvedélyes elköteleződéssel születik vagy meg az Anya archetípusa. Önfeladást és fegyelmet tanulunk és azt, hogy akkor tudunk valami fölé kerekedni, ha elengedjük azt.
Bába életszakaszában a nők már saját tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek vagy alkotások világra hozataláról, és készen állnak arra, hogy másokat is végigkísérjenek ezeken a folyamatokon.

Hatalom negyedének első archetípusa az Amazoné, akinek a válláról lekerülnek az anyaság, a gondoskodás, a tanítás terei, újraéleszti eredeti természetét, független önmagához tér vissza. A Matriarcha autonóm és tekintélye van, learatja, amit elvetett, megtapasztalhatja a vérszövetség misztériumát.
Spirituális késztetések és a menopauza közeledte jellemzi a Papnőket, meghaladják idejét múlt viselkedési mintáikat, bölcsen mutatnak utat másoknak, alázatosak és megtisztulásra vágynak.

Varázslónő a Bölcsesség negyedének első archetípusa.
Befelé forduló, bár tele van energiával, szembe néz legmélyebb félelmeivel. Ez a szakasz a változó korhoz kapcsolható. A Vénség megbékél azzal, hogy minden elmúlik, ő is.
Minden sejtjéig bölcs, lezárult a változó kor.
Ez idő alatt fonja meg a nő a kötelet, mely a halálba való átmenet során tartja majd.
Sötét Anya az élet és halál kapujában áll, mint a Bába, de ő maga indul az ismeretlenbe. Nincs több vágyakozás, a sötétségből a fény felé fordulunk.

Mindezeken belül pedig ott található az Átváltoztató, melyben megmártózunk minden esetben, mikor egy másik szakaszba lépünk.
Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden nőnek és minden olyan férfinak, aki úgy dönt, hogy megpróbálkozik azzal a lehetetlennek látszó dologgal, hogy megértse a női természetet. Ennek a könyvnek hála talán mégsem tűnünk majd olyan kiismerhetetlennek. Ha meg mégis, akkor maradjunk az egyszerűbb megoldásnál: szeressenek minket, kérem szépen.
-flo-
„Évekkel ezelőtt, angolul olvastam ezt a könyvet, és egészen új dimenzióit nyitotta meg számomra a nőiség megélésének főleg abban a tekintetben, hogy az Anya után nem a Banya jön. Az anyaság utáni időszak nagyon fontos szerepekkel, megélésekkel bővült, a 40 éven túli korosztály új jelentéseket, értéket kapott, ami a mi kultúránkban nagyon hiányzott – holott eredetileg nagyon is a miénk, nőké volt ez mind, csupán elfelejtettük, kikopott.”
Hoppál Bori
„Az, hogy az első menstruációt megünneplendőnek tartja Elizabeth Davis, nagyon fontos szerintem, mert ez eddig nem volt nálunk. Egyre több olyan nővel találkozom, akiknek nagyon sokat jelentenek ezek a gondolatok, erőt merítenek ebből a könyvből, ebből a gondolkodásmódból.”
Zsuzsi


http://www.paradigma.hu/index.php?moduleName=Content&ID=%C9letk%F6r&pageID=Content

2017. február 4., szombat

Babba, Boldogasszony, vagy régiesen Bogaasszony a mi Istenünk nőiségbeli, anyai megjelenési formája


Petrás Mária alkotásaBabba, más néven Boldogasszony, vagy régiesen írva Bogaasszony, az istenanya, aki az egész világ szülője.

Minden, ami létezik, anyagi és szellemi, az ő megtermékenyülésének eredménye. Bár lényege láthatatlan és felfoghatatlan, mert mindent magába foglaló, Babbát első sorban a Boldogasszony hét alakjában tiszteljük és ünnepeljük, mint Tűzszentelő Boldogasszonyt, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, Sarlós Boldogasszonyt, Nagyboldogasszonyt, Kisboldogasszonyt, Hálaadó Boldogasszonyt és Földtiltó Boldogasszonyt. Babba ötven erejének és alakjának, valamint ezer nevének és tulajdonságának a megismerésével válik életünk teljessé és gyümölcsözővé.
Nemcsak ünnepeink, hanem életvitelünk, viselkedésünk és értékeink is Babbához kötődnek. 

Legfőbb értékünk a szív tudása, ami képes megismerni Babba négy megnyilvánulását: a teremtőt, a fenntartót, az átváltoztatót és a káprázat keltőt.

Alapérzésünk a hála, tisztelet és ebből következik számunkra Babba minden teremtményének a szeretete és szolgálata.
Ebbe nemcsak az emberek tartoznak bele, hanem az állatok, a növények, a minket körülvevő természet is.
A fogadalom az, ami megerősít bennünket abban, hogy a hála, tisztelet, szeretet és szolgálat életét éljük.

Egymás megbecsülése, segítése és a tiszta életvitel pedig az, ami mindezt lehetővé teszi. Mindennek következménye a megvilágosodás és boldogság együttes áldása, ami Babba legnagyobb ajándéka számunkra.

A Tengri a tiszta tudat, és az ahhoz vezető út.

Tengri az Ég nevea tenger végtelenségéé, ami mint jelkép, a tudat eredeti, tiszta természetét mutatja számunkra.
Tengri tisztelete a tudat megtisztítása.

Babba, vagyis a Boldogasszony tisztelete csak tiszta tudattal lehetséges, aminek elérése életünk legfőbb célja.

A magyar mesékben és  jelképeinkben maradt ránk mindaz, amit régi tanítóink tanítottak.
A meséket régen a legnagyobb tanítók írták és tanításaikat összegezték bennük jelképes nyelvezettel.

Ugyanezek a tanítók alkották meg a bennük levő isteni lény értelmével azokat a jelképeket, szertartásokat, dalokat és mantrákat, amivel a végső igazsághoz lehet eljutni.


Az önkiteljesítéshez vezető szellemi utat a mesék írták le legjobban, értelmét ezen kívül dalainkban, ránk örökített szertartásainkban átérezhető jelképeink is tartalmazzák.

Minden embernek joga van a boldogsághoz és az élet végső igazságának a felismeréséhez. A tudatlanság szenvedést és csalódásokat szül, az élet kielégületlen, beteljesületlen marad. Régi nagy tanítóink olyan tanításokat hagytak ránk a mesékben és jelképekben, amiknek segítségével meg tudjuk szüntetni a szenvedést és tudatlanságot. Csak rajtunk múlik, élünk-e vele. 

Egyénileg sok elhatározást hozhat valaki, olvashat könyveket és talál szépszámmal szöveges és videőanyagokat az interneten is. Magányosan azonban nem könnyű kiteljesedni.
Segítő társak és közösségben való részvétel is ajánlatos ahhoz, hogy a "lángot" ébren tartsuk.

Az úton vezetőre, mentorra is szükség lehet, aki már jól ismeri az utat.  És szükség van arra, hogy mindenki, aki a szellemi ösvényen jár, tanítványok és tanítók egyaránt,  a mindenkiben lakó isteni lényt lássák és tiszteljék egymásban. Így a szellemi fejlődés útjából fokozatosan elhárulnak az akadályok.
Több közösség is alakult és alakul mostanában, amiben  melegséget, szeretetet és megvilágosodást kaphatunk.Bennünk élő istennők